Category Archives: નિર્મિતા કનાડા

નિર્મિતા કનાડા શ્રેણીમાંના બધા પોસ્ટ (કક્કાવાર). સંપૂર્ણ પોસ્ટ માટે ક્લીક કરો.

લાગણી નામે તરસતું.... - નિર્મિતા કનાડાલાગણી નામે તરસતું…. – નિર્મિતા કનાડા

desert

એક એવું આપણું સગપણ હતું,
લાગણી નામે તરસતું રણ હતું.

સાચવીને એટલે રાખી મૂક્યું,
જિંદગીનું રેશમી પ્રકરણ હતું.

દર્દનો આધાર પણ પૂરો હતો,
જીવવાનું એ જ તો કારણ હતુ.

પ્રેમને ક્યાં હોય છે છંદો, ગતિ, લય,
બંધનો વિનાનું બંધારણ હતું.