Category Archives: રાકેશ હાંસલિયા

રાકેશ હાંસલિયા શ્રેણીમાંના બધા પોસ્ટ (કક્કાવાર). સંપૂર્ણ પોસ્ટ માટે ક્લીક કરો.

ઝંખનાઓનું હરણ... - રાકેશ હાંસલિયાઝંખનાઓનું હરણ… – રાકેશ હાંસલિયા

 ( Photo by Nilrem )

આમ આ કોનું સ્મરણ થઇ જાય છે,
જાતનું યે વિસ્મરણ થઇ જાય છે !

એ તો સપનામાં પરીઓને જુએ,
આપણે બસ જાગરણ થઇ જાય છે !

ઝાંઝવા નજરે પડે સુદૂર તો,
ઝંખનાઓનું હરણ થઇ જાય છે !

સાવ કોરી આંખ જોઇ – કોઇની,
અશ્રુ ભીનો એક જણ થઇ જાય છે !

સઘળું વાંચેલું રહે છે યાદ ક્યાં,
કેટલું તો’યે ગ્રહણ થઇ જાય છે !