અમર ભટ્ટ સાથે ‘કાવ્યસંગીતયાત્રા’ રવિવાર, ૫ મે (Edison, NJ)

ગુજરાતી લિટરરી ઍકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરિકા

અને

ટીવી એશિયા

સહર્ષ પ્રસ્તુત કરે છે…

‘કાવ્યસંગીતયાત્રા’

ગુજરાતી ભાષાના અર્વાચીનોમાં આદ્ય એવા નર્મદથી માંડીને રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’ 
સુધીના અનુઆધુનિક કવિઓનાં કાવ્યોની સંગીતમય રજૂઆતનો એક કાર્યક્રમ.

માતબર ગુજરાતી કવિઓ ‘મરીઝ’ અને મનોજ ખંડેરિયાની કૃતિઓની સૂરોમાં રજૂઆત કરતી
બે CDનાં વિમોચન પણ આ કાર્યક્રમ દરમ્યાન થશે.

ગાયકો : અમર ભટ્ટ, દર્શના ઝાલા અને ફોરમ શાહ

સંગત : હરીશ ટેઇલર (મૅંડોલિન), દીપક ગુંદાણી (તબલા)

દિવસ : રવિવાર, ૫ મે, ૨૦૧૩

સમય : બપોરે બરાબર ૨:૦૦ વાગે

પ્રવેશ : $૧૦ (ઍકેડેમીના સભ્ય), $૨૦ (બીન-સભ્ય)

સ્થળ : ટીવી એશિયા ઑડિટોરિયમ, 76 National Road, Edison, NJ

માહિતી :

રામ ગઢવી 973-628-8269

if you want to become a GLA member, visit GLA blog @ http://glaofna.wordpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *