ટહુકો દશાબ્દિની શુભકામનાઓ…

ટહુકોની દસમી વર્ષગાંઠ – જુન ૧૨, ૨૦૧૬ના દિવસે ટહુકો.કોમને ૧૦ વર્ષ પૂરા થશે. આ અવસર પર મળેલી વિડિયો શુભેચ્છાઓ અહીં એકત્ર કરી એનુ સંભારણું કાયમ માટે સાચવવાનો પ્રયાસ છે.

કવિ અને દિલોજાન મિત્ર ‘વિવેક મનહર ટેલર’ તરફથી મળેલો શુભેચ્છા સંદેશ…

YouTube Preview Image