મારી ભીનાશ ક્યાંય તને અડી ન જાય – જવાહર બક્ષી

sf-fog1.jpg

બે-ચાર શક્યતાઓ છે સાચી પડી ન જાય
આ તરવરાટને ક્હો, હમણાં વધી ન જાય

તું પાસ હોય એવી રીતે ગાઉં છું ગઝલ
તું ક્યાંક પાસ આવી મને સાંભળી ન જાય

તારી નિકટ નથી તો હું તારાથી દૂર છું
તારી ઉપસ્થિતિ તો કદી અવગણી ન જાય

ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું
તું આ ભર્યાભર્યાપણાને ઓળખી ન જાય

તારી ગલીમાં ધુમ્મસી વાતાવરણ રહે
મારી ભીનાશ ક્યાંય તને પણ અડી ન જાય

થોડા વિકલ્પો આજ અતિથિ છે આંખમાં
તારા અભાવને કહે આંખ સુધી ન જાય

16 thoughts on “મારી ભીનાશ ક્યાંય તને અડી ન જાય – જવાહર બક્ષી

 1. કુણાલ

  ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું
  તું આ ભર્યાભર્યાપણાને ઓળખી ન જાય

  નવી વાત અને નવો અંદાજ..

  થોડા વિકલ્પો આજ અતિથિ છે આંખમાં
  તારા અભાવને કહે આંખ સુધી ન જાય

  આ અંદાજમાં આ વાત ગમી ..

  Reply
 2. Pinki

  પરોઢિયે છવાયેલા ધુમ્મસમાં રહેલ તાજગી જેવી તરોતાજા…….!!

  Reply
 3. Prashant

  કવિએ શરુઆત થિજ ભય પ્રગટ કરિ દિધો … અને ગઝલ આપ મેળેજ લખાઈ ગૈ!!

  વાહ જવાહર સાહેબ!

  Reply
 4. Paresh

  તારી નિકટ નથી તો હું તારાથી દૂર છું
  તારી ઉપસ્થિતિ તો કદી અવગણી ન જાય

  વાહ વાહ

  Reply
 5. ડો.જ્યોતિ હાથી

  ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું
  તું આ ભર્યાભર્યાપણાને ઓળખી ન જાય

  wondeeful !!

  Reply
 6. dipti

  ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું
  તું આ ભર્યાભર્યાપણાને ઓળખી ન જાય્

  સરસ અભિગમ..

  Reply
 7. ભદ્રેશ શાહ્

  મારી ભીનાશ ક્યાંય તને અડી ન જાય – જવાહર બક્ષી સાહેબ ચિત્રકાર ને પણ દાદ આપવી પડે…….વાહ ક્યા બાત હૈ….
  શબ્દો નુ ચિત્રણ કેન્વાસ પર…..

  ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું

  તારી ગલીમાં ધુમ્મસી વાતાવરણ રહે
  મારી ભીનાશ ક્યાંય તને પણ અડી ન જાય

  બે-ચાર શક્યતાઓ છે સાચી પડી ન જાય
  આ તરવરાટને ક્હો, હમણાં વધી ન જાય

  Reply
 8. dipti

  No arguments! Just listen!

  તારી નિકટ નથી તો હું તારાથી દૂર છું
  તારી ઉપસ્થિતિ તો કદી અવગણી ન જાય

  ભરપૂર હોઉં તોય તને ઝંખતો રહું
  તું આ ભર્યાભર્યાપણાને ઓળખી ન જાય..

  Reply
 9. Asha

  …થોડા વિકલ્પો આજ અતિથિ છે આંખમાં
  તારા અભાવને કહે આંખ સુધી ન જાય….

  ..તારી ગલીમાં ધુમ્મસી વાતાવરણ રહે
  મારી ભીનાશ ક્યાંય તને પણ અડી ન જાય…

  પરોઢિયે છવાયેલ ધુમ્મસ….Abu ni ke koi hill station ni saras savar…

  Reply
 10. Himanshu Trivedi

  એક અદભૂત સંવેદનશીલ કવિ અને સરસ વ્યક્તી.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *