તો તુ શું કરીશ ? – મુકેશ જોષી

ખેરવી નાખે જ તારાં પાન તો તુ શું કરીશ ?
ખીલવાનું દે પછી આહ્વવાન તો તુ શું કરીશ ?

વેશ સાધુનો લૈ તું બ્રહ્મચારી થાય પણ
જાગશે તારા મહી શેતાન તો તુ શું કરીશ ?

એમને મુઠ્ઠી ભરી તુ શાપ દેવા નીકળે
એ તને જો આપશે વરદાન તો તુ શું કરીશ ?

કાલ જેને તે હણ્યો તે સત્યવક્તા હુ હતો
રુબરુ આવી કહે ભગવાન તો તુ શું કરીશ ?

જિંદગી વાંચીને તારી એ કરે જો ફેસલો
ભાગ્યમાં તારા નથી અવસાન તો તુ શું કરીશ ?

– મુકેશ જોષી

8 replies on “તો તુ શું કરીશ ? – મુકેશ જોષી”

 1. sandip shah says:

  મુકેશ ભાઇ નિ તો વાત જ અલગ ચ્હે.

 2. dr. jagdip says:

  ફક્ત…..વા…..હ

  મોત આઘે ઠેલવાનું છે સતત
  ક્યાં સુધી જીવશું એ જુઠ્ઠા આળ પર…

 3. Nalin shah says:

  સુન્દર્ ગઝલ્.

 4. Ullas Oza says:

  આવા શબ્દો આપશો તો અમે શું કરશું ? વાહ વાહ !!

 5. Maheshchandra Naik says:

  શ્રી મુકેશ જોશીનુ ગીત-ગઝલ પઠન પણ માણવા જેવુ છે, આભાર…..

 6. hemang says:

  ખુબજ સુન્દર ગઝલ

 7. heta desai says:

  વાહ…..!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *