કવિતા – સુરેશ દલાલ

solitute.jpg

– કેવી અનહદ મળી
મને જાત સાથે જીવવાની ફુરસદ મળી.

– મારા મૌન ઉપર શબ્દોના થાપા હતા
એમાં કેટલા ઉઝરડા ને કાપા હતા
મારી અલગારી, કુંવારી સોબત મળી
મને જાત સાથે જીવવાની ફુરસદ મળી.

હાશ ! એકાંતનો તંબુ હું તાણી બેઠો
હું કેટલો નજીક – દૂર એ જાણી બેઠો.

કિસ્મતની વાત :
મને મારી પોતાની પાછી મિલ્કત મળી !
મને મારી સાથે જીવવાની ફુરસદ મળી.

5 replies on “કવિતા – સુરેશ દલાલ”

 1. સુંદર મજાનું ગીત… આ ફુરસદ અને આ મિલકત આજે કેટલાના નસીબમાં?

 2. Bansari says:

  fantistic…..!!!!!!!! amazing…. ya…. i too believe that v humans dont get that v wish that’s time & luck… in our favour…..
  i feel jealous or feel great for them u gain ths pleasure in their life….

 3. manvant says:

  આપણને કામમાંથી ફુરસદ મળે છે કે ?

 4. sneh says:

  બહુ જ સુંદર

 5. Ashwin says:

  Such a lovely poem.

  It seems that the poet has lived his life with a partner and now he is separated (by death or divorce)and is trying to find happiness in his loneliness.

  Very emotional poem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *