કાવ્ય – સુરેશ દલાલ

તું મારી ખૂબ નજીક નહીં આવ :
મને તારી બીક લાગે છે.
તું મારી ખૂબ નજીક નહીં આવ :
મને મારી બીક લાગે છે.

ફરી પાછું એનું એ મળવું
છૂટા પડવું, મળવું :
એનું એ અમૃતચક્ર, વિષચક્ર,
ચક્ર, ચક્રાકાર ગતિ….
ફરી પાછી અપેક્ષા
ફરી પાછી ભરતી ને ઓટ
ચંદ્રનો ઉદય ને ક્ષય
ફરી પાછો ભય –
ખબર નથી કે ગીતનો લય
ક્યાં અને ક્યારે તૂટી જશે –

તું મારી નજીક નહીં આવ
ભલે આ ગીત અધૂરું રહે
ભલે આ ગીત વણગાયું રહે –

પણ હવે
ઉઝરડા સહન કરવાની
મારી કોઇ તાકાત નથી.

9 replies on “કાવ્ય – સુરેશ દલાલ”

 1. સુંદર કાવ્ય… મખમલી મસૃણતાથી સંબંધોના ઉઝરડાઓનું વિશ્લેષણ…

 2. Pravin H. Shah says:

  પ્રિય પાત્રનું સમિપ હોવું
  કે તેનું સ્મરણ માત્ર હોવું
  ઇશ્વરે દીધેલ
  એનાથી ચઢિયાતી
  બીજી કોઇ સોગાત નથી,
  બાકી ઇશ્વર નિર્માણાધિન
  વ્યવસ્થામાંથી
  કોઇ બાકાત નથી

 3. NILIMA says:

  I GOT INTO TEARS WHEN I STARTED THE SONG ‘AANDHLI MAA NO KAAGAL’ REASON? NOW I CAN LISTEN TO SONGS WHICH I HAVE BEEN GREW UP WITH -WORDS THAT I CAN FULLY UNDERSTAND EMOTIONALLY-ORIGINAL FROM MY GUJARAT.

 4. Saarthak Gautam says:

  તારીયે બીક અને મારીયે બીક ! અદભુત સમ્વેદના. . That’s why Suresh Dalal is Suresh Dalal ! Thanks for putting such a nice રચના.

 5. Juliet says:

  Simply fantastic !

 6. સુંદર શબ્દો અને સુંદર કાવ્ય…

 7. M.G.Raval says:

  Baki Ishvar Nirmanadhin vyavstha mathi koi bakat nathi
  ——– kub saras.

 8. મ્નુશ્ય ને બિક બિક અને બિક લાગતિ રહેવિ તે જ એક
  ચ્મત્કાર

 9. અને ઇશ્વર આશિર્વાદ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *