ગઝલ – અશરફ ડબાવાલા

ઘરમાં એવાં કો’ક દિવસ ચોઘડિયાં આવે,
ખૂટે આંખમાં પાણી ત્યારે ખડિયા આવે.

ડૂબી ડૂબીને ડૂબવાનું શું માણસમાં ભૈ;
એક વેંત ઊતરો ને ત્યાં તો તળિયાં આવે.

ડગલું એક ભરી શકવાના હોંશ નથી, પણ
ડગલું એક ભરું તો તારાં ફળિયાં આવે.

ઘંટીંના પથ્થરની જેવા વિચાર છે, ને –
મારી તારી વચ્ચે બબ્બે દરિયા આવે.

શબ્દોની હૂંડી લઇ ઊભો ભાષાના દરવાજે,
પાછો વળવા જાઉં અને શામળિયા આવે.

9 thoughts on “ગઝલ – અશરફ ડબાવાલા

 1. કુણાલ

  ડૂબી ડૂબીને ડૂબવાનું શું માણસમાં ભૈ;
  એક વેંત ઊતરો ને ત્યાં તો તળિયાં આવે.

  ડગલું એક ભરી શકવાના હોંશ નથી, પણ
  ડગલું એક ભરું તો તારાં ફળિયાં આવે.

  આ શેર ખાસ ગમ્યા…

  સુંદર કૃતિ…

  Reply
 2. Pravin H. Shah

  એક વેંત ઊતરો ને ત્યાં તો તળિયાં આવે….
  સુંદર રજુઆત!

  Reply
 3. ashalata

  મારી તારી વચ્ચે બબ્બે દરિયા આવે !
  સુન્દેર ક્રુતિ

  Reply
 4. M.G.Raval

  ડગલુ એ ભરી શકવાના હોશ નથી પણ
  ડગલુ એક ભરુ તો તારા ફળિયા આવે

  ખુબ સરસ

  Reply
 5. harit

  KHUB J SUNDAR GAZAL PAN JO AARTIBEN NI GAYELI AA GAZAL POST KARVAMA AVE TO TENE CHAR CHAND LAGE………………SHYAMAL SAUMIL NU KHUBAJ SAMAJ VALU SWARANKAN………..

  Reply
 6. Kinjal

  ડૂબી ડૂબીને ડૂબવાનું શું માણસમાં ભૈ;
  એક વેંત ઊતરો ને ત્યાં તો તળિયાં આવે.

  ખુબ સરસ..

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *