જો પ્રત કદી ખૂટી પડે પ્રેમની – હિતેન આનંદપરા

બેસી નિરાંતે બે ઘડી પૃથક્કરણ કરતા રહો;
જે પણ મળે સારું સતત એને ગ્રહણ કરતા રહો.

એ ભ્રમ કદી ના પાળવો , આકાશ અહીંથી અહીં સુધી,
ક્ષિતિજ કંઈ સીમા નથી જો વિસ્તરણ કરતા રહો.

જેની ઉપર ના હક હતો, ના છે ન બનાવાનો કદી,
મનમાં નિરંતર એ જ વ્યક્તિનું સ્મરણ કરતા રહો.

આ પ્રેમ નામે ગ્રંથોનો ફેલાવો વધવો જોઈએ,
જો પ્રત કદી ખૂટી પડે તો સંસ્કરણ કરતા રહો.

આ પિંડ ફરતે રક્ત-અસ્થિ પર ત્વચા, પર વસ્ત્ર છે,
અહીંયા તો પહેલેથી રૂઢી છે આવરણ કરતા રહો.

એ નામ લખવાનું અગર મુમકિન નથી તો કંઈ નહીં,
ખાલી જગાના બેય છેડે અવતરણ કરતા રહો.

14 replies on “જો પ્રત કદી ખૂટી પડે પ્રેમની – હિતેન આનંદપરા”

 1. harshad jangla says:

  ખાલી જગાના બેય છેડે અવતરણ….
  સરસ કાવ્ય

 2. ruju Mehta says:

  ખૂબ સુંદર…ગઝલ

 3. Radhika says:

  very good collection Jayshree,
  nice Gazal

 4. એ નામ લખવાનું અગર મુમકિન નથી તો કંઈ નહીં,
  ખાલી જગાના બેય છેડે અવતરણ કરતા રહો.

  -સુંદર ગઝલ…. અને આ આખરી શે’ર તો મજાનો થયો છે…

 5. Urmi says:

  એ નામ લખવાનું અગર મુમકિન નથી તો કંઈ નહીં,
  ખાલી જગાના બેય છેડે અવતરણ કરતા રહો.

  સાચે જ મજા આવી ગઈ!

 6. Vrajesh says:

  Fantastic!!! absolutely mind “blowing” GAZAL!!!

 7. vrajesh says:

  Second last and the last – both shers are just “Out of the world”
  Many congratulations and “VAH!!” “VAH!!!” to Hiten Saheb

 8. sujata says:

  all shers are good but last two shers are really very touching………Jiyo

 9. Manthan says:

  એ નામ લખવાનું અગર મુમકિન નથી તો કંઈ નહીં,
  ખાલી જગાના બેય છેડે અવતરણ કરતા રહો.

  ઊદ્દાત કલ્પના! A Sublime fantasy! Great.

 10. Asha says:

  જેની ઉપર ના હક હતો, ના છે ન બનવાનો કદી,
  મનમાં નિરંતર એ જ વ્યક્તિનું સ્મરણ કરતા રહો……….

 11. Ranjit Ved says:

  સરસ ગઝલ ચ્હે…

 12. dipti says:

  સુંદર ગઝલ!!!

  જેની ઉપર ના હક હતો, ના છે ન બનાવાનો કદી,
  મનમાં નિરંતર એ જ વ્યક્તિનું સ્મરણ કરતા રહો…..

  એ નામ લખવાનું અગર મુમકિન નથી તો કંઈ નહીં,
  ખાલી જગાના બેય છેડે અવતરણ કરતા રહો……

  આ બ્ંને શેર ગમ્યા.

 13. Mehmood says:

  જેની ઉપર ના હક હતો, ના છે ન બનાવાનો કદી,
  મનમાં નિરંતર એ જ વ્યક્તિનું સ્મરણ કરતા રહો.
  વાહ .. વાહ
  બસ એટલું કે એના ઉપર મારો હક નથી, એથી વિશેષ પ્રેમમાં કોઈ ફરક નથી. કેવું મૂગું દરદ છે આ પહેલા મિલાપનું ! ધડકી રહ્યું છે દિલ અને દિલ બેધડક નથી

 14. PUSHPAKANT TALATI says:

  આ કાવ્ય એકદમ પસન્દ પડી ગયું – પ્રથમ પંક્તિથી જ મન, વિચાર તેમજ બુધ્ધિ સાથે એકાકાર થઈ જાય તેવી કડીઓ(પંક્તિઓ).
  કહેવાય છે કે SKY IS THE LIMIT – but here it is rightly said that “એ ભ્રમ કદી ના પાળવો , આકાશ અહીંથી અહીં સુધી, – ક્ષિતિજ કંઈ સીમા નથી જો વિસ્તરણ કરતા રહો.” – It is rightly said that ‘ક્ષિતિજ’ is not limit but it is only the illusion or what is called દ્રષ્ટિભ્રમ.
  વાહ ! બહુત ખુબ !! બહુત ખુબ !!!

  પુષ્પકાન્ત તલાટી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *