વરસાદ જેવું છે કશુંક – ઉર્વીશ વસાવડા

peacock

જો અષાઢી સાદ જેવુ છે કશુંક
આભમાં ઉન્માદ જેવું છે કશુંક

યક્ષ ભીતરનો વિરહવ્યાકુળ છે
ક્યાંક ભીની યાદ જેવુ છે કશુંક

હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

મોર ટહુકા સાંભળી લે તું ગગન
છે ધરા પર દાદ જેવુ છે કશુંક

સીમમાં આવી હવા કહી ગઇ મને
ગામમાં વરસાદ જેવું છે કશુંક

5 replies on “વરસાદ જેવું છે કશુંક – ઉર્વીશ વસાવડા”

 1. ખૂબ જ સુંદર ગઝલ…

  યક્ષ ભીતરનો વિરહવ્યાકુળ છે
  ક્યાંક ભીની યાદ જેવુ છે કશુંક

  હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
  તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

  -વાહ, ઉર્વીશભાઈ !

 2. પંચમ શુક્લ says:

  હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
  તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

  સુંદર ગઝલ.

 3. dipti says:

  યક્ષ ભીતરનો વિરહવ્યાકુળ છે
  ક્યાંક ભીની યાદ જેવુ છે કશુંક

  હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
  તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

  વાહ! સરસ ગઝલ. મારા city મા વરસાદનુ વાતાવરણ છે ત્યારે બિલકુલ perfact!!!

 4. drHfan says:

  …આજ તો બધુ શરુ થવાની મોસમ છે…(ડૉ ઉર્વીશ )હે વસાવડા
  જ્યારે આરોગ્યવાળા આરોગી રહ્યા છે ,બીજાને “ના” કહીને ,
  ચાખીશ તુ કશુક :- ગરમા ગરમ દાળવડા !?

 5. geeta waghela says:

  સુન્દ્દ્રર્ ગીત.હ્દયર્સ્પસિ ગાયન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *