વરસાદ જેવું છે કશુંક – ઉર્વીશ વસાવડા

peacock

જો અષાઢી સાદ જેવુ છે કશુંક
આભમાં ઉન્માદ જેવું છે કશુંક

યક્ષ ભીતરનો વિરહવ્યાકુળ છે
ક્યાંક ભીની યાદ જેવુ છે કશુંક

હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

મોર ટહુકા સાંભળી લે તું ગગન
છે ધરા પર દાદ જેવુ છે કશુંક

સીમમાં આવી હવા કહી ગઇ મને
ગામમાં વરસાદ જેવું છે કશુંક

5 thoughts on “વરસાદ જેવું છે કશુંક – ઉર્વીશ વસાવડા

 1. વિવેક

  ખૂબ જ સુંદર ગઝલ…

  યક્ષ ભીતરનો વિરહવ્યાકુળ છે
  ક્યાંક ભીની યાદ જેવુ છે કશુંક

  હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
  તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

  -વાહ, ઉર્વીશભાઈ !

  Reply
 2. પંચમ શુક્લ

  હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
  તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

  સુંદર ગઝલ.

  Reply
 3. dipti

  યક્ષ ભીતરનો વિરહવ્યાકુળ છે
  ક્યાંક ભીની યાદ જેવુ છે કશુંક

  હું કહું, વરસાદમાં આવી પલળ
  તું કહે, મરજાદ જેવુ છે કશુંક

  વાહ! સરસ ગઝલ. મારા city મા વરસાદનુ વાતાવરણ છે ત્યારે બિલકુલ perfact!!!

  Reply
 4. drHfan

  …આજ તો બધુ શરુ થવાની મોસમ છે…(ડૉ ઉર્વીશ )હે વસાવડા
  જ્યારે આરોગ્યવાળા આરોગી રહ્યા છે ,બીજાને “ના” કહીને ,
  ચાખીશ તુ કશુક :- ગરમા ગરમ દાળવડા !?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *