એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની – મીરાંબાઇ

એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની
મેરો દર્દ ના જાણે કોઈ … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

શૂળી ઉપર સેજ હમારી,
કિસ બિધ સોના હોય,
ગગન મંડલ પર સેજ પિયા કી
કિસ બિધ મિલના હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાને,
ઔર ન જાને કોય,
જૌહરી કી ગતી જૌહરી જાણે,
કી જિન જૌહર હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

દરદ કી મારી વન વન ભટકૂઁ
વૈદ્ય મિલ્યા નહીં કોય
મીરાં કી પ્રભુ પીડ મિટેગી
જબ વૈદ્ય સાંવરિયો હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

– મીરાંબાઈ

2 replies on “એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની – મીરાંબાઇ”

 1. ગગન મંડલ પર સેજ પિયા કી
  કિસ બિધ મિલના હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની…..યે હુઇ ના બાત…!!!
  મીરાં કી પ્રભુ પીડ મિટેગી
  જબ વૈદ્ય સાંવરિયો હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની……!!
  એક રાધા એક મીરા દોનો ને હૈ ક્રિશ્નકો ચાહા…
  ઔર મૈ દિવાની મેરે મહેશ કી… એ રી મૈ તો પ્રેમદિવાની..
  હૈ ચાહતકે નગમેં હૈ સુન્હેરે નઝારે હમે તો બસ પ્યારે હૈ સાજન હમારે..!!!
  રંગીન પર્દે પર ખ્વાબોંકી દુનિયા, ખયાલાત સે મિલતે લોગોંકી દુનિયા..
  મગર હમે તો બસ પ્યારે હૈ સાજન હમારે…!!! એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *