પાણીના વેશમાં મને ઘેર્યો છે કોઇએ – મુકુલ ચોક્સી

horizon

સામેનો રથ આ વાતથી અણજાણ પણ નથી;
કે મારી પાસે એક્કે ધનુષ-બાણ પણ નથી.

વિસ્તરતી ચાલે મારી ક્ષિતિજો આ દૂર.. દૂર..
ને આમ કોઈ જાતનું ખેંચાણ પણ નથી.

પાણીના વેશમાં મને ઘેર્યો છે કોઇએ
જ્યાં ભાગવાને માટે કોઇ વહાણ પણ નથી

માટે તો અર્થહીન આ ઊભા રહ્યા છીએ,
ત્યજવું નથી, ને કાયમી રોકાણ પણ નથી.

સંપૂર્ણ શાંતિ કેવી રીતે સંભવી શકે!
કર્ફ્યુ નખાય એટલું રમખાણ પણ નથી.

7 replies on “પાણીના વેશમાં મને ઘેર્યો છે કોઇએ – મુકુલ ચોક્સી”

 1. Harshad Jangla says:

  અર્થ સભર ગઝલ
  આભાર જયશ્રી

 2. sujata says:

  aapvaad chhey…………

 3. Vihang Vyas says:

  સ-રસ ગઝલ છે. મુકુલભાઈ ગઝલ પરત્વે અત્યંત ગંભીર છે. તેમની ગઝલમાં કાવ્ય તત્વ સિદ્ધ થાય છે. લાઘવ તેમની કવિતાનો સ્વભાવ છે.

 4. લાઘવ એ મુકુલની કવિતાનો સ્વભાવ છે એમ કોઈ કહે તો મારે વિરોધ નોંધાવવો પડે.. વિહંગભાઈ!

  ત્રીસ ચોપદીથી બનેલી ‘એ વર્ષો’ નઝમ હોય કે પછી પચ્ચીસ-પચ્ચીસ પાના જેટલી લાંબી પ્રદીર્ઘ ‘સજનવા’ ગઝલ હોય કે મુકુલના જુલિયેટવાળા અછાંદસ હોય કે પછી એકદમ તાજી ‘તમાર સમ’ કવ્વાલી હોય-મુકુલ ચોક્સી લંબાણમાં પણ એટલા જ સરસ ઊઘડે છે અને કદાચ ઘણા વધારે ઊઘડે છે. અને મુકુલના ભાથામાં આવા લાં…બા ધનુષ-બાણ તો બીજા ઘણા છે…

 5. sonal mehta says:

  Aaa song bahu gamyu… I recently lost my papa 10 days ago… I can’t even explain how touchi it is!!!

  thanks

  sonal

 6. nitu says:

  એમ લાગે કે સાથે જ ……..
  પણ સાચે કશુ ના.

 7. Varsha Paras Gada - Shah says:

  અર્થ સભર ગઝલ
  આભાર જયશ્રી

  Varsha Paras Gada – Shah
  Vile Parle – Mumbai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *