મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો…

સ્વર : હેમા દેસાઇ

This text will be replaced

મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો,
મા ! તારો સોના રૂપાનો બાજોઠિયો.
શંખલપૂરની શેરીઓ રે માં અંબામાને કાજ જો
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

પહેલી તે પોળમાં પેસતાં રે માં કુંભારાના હાટ જો,
કુંભારો લાવે રૂડો ગરબો રે, માં અંબામાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

બીજી તે પોળમાં પેસતા રે માં દરજીડાના હાટ જો,
દરજીડો લાવે રૂડી ચૂંદડી રે, માં અંબામાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

ત્રીજી તે પોળમાં પેસતાં રે, માં સુથારાના હાટ જો,
સુથારો લાવે રૂડો બાજોઠ રે, માં અંબિકાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

ચોથી તે પોળમાં પેસતા રે, માં મોચીડાના હાટ જો,
મોચીડો લાવે રૂડી મોજડીયું, માં અંબિકાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો,
મા ! તારો સોના રૂપાનો બાજોઠિયો.

11 thoughts on “મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો…

 1. મયુર ચોકસી

  ખુબ જ સુંદર ગરબો.જુના લોક્પ્રીય ગરબા મુક્વા બદલ આપનો ખુબ આભાર ..

  મયુર ચોકસી….

  Reply
 2. Kamlesh

  વાહ……
  અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલં
  અંબાજી…ચાચર ચૉક….પરદેશ મા યાદ કરાવી દીધો……..

  Reply
 3. Maheshchandra Naik

  સરસ ગરબો, સરસ સ્વર અને નવરાત્રીનુ વિશેષ પર્વ
  અભિનદન…………..

  Reply
 4. Vishal

  ખૂબ સરસ ગરબો, આ ગરબાને ડાઉનલોડ કરવા માટે શુ કરવુ ?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *