એક નિસાસો – મનોજ ખંડેરિયા

એક નિસાસો એ તો જાણે
હોઠે મ્હોર્યું ફુલ હવાનું
એક નિસાસો રણ પથરાતું
જાણે સહરાનું

એક નિસાસો એ તો જાણે
કોઇ વિહગની પાંખ તૂટેલી
એક નિસાસો એ તો આંખો
આંસુ ખૂટેલી

એક નિસાસો કોઇ કવિનો
બહાર કદી ના આવેલો સ્વર
એક નિસાસો ભીડ ભર્યું પણ
લાગે ખાલી ઘર

એક નિસાસો એ તો જાણે
કૃષ્ણ વિનાનું ગોકુળ પાદર
એક નિસાસો તો ગોપીની
વણફૂટી ગાગર

એક નિસાસો ગુલાબજળની
કોરી કોરી ઝરતી ઝારી
એક નિસાસો નિશદિન તારી
બંધ રહી બારી

16 replies on “એક નિસાસો – મનોજ ખંડેરિયા”

 1. Kumi Pandya says:

  વાહ જયશ્રી – સરસ કવિતા – આભાર!

  એક નિસાસો કોઇ કવિનો
  બહાર કદી ના આવેલો સ્વર
  એક નિસાસો ભીડ ભર્યું પણ
  લાગે ખાલી ઘર

 2. Shah Pravin says:

  એક નિસાસો એટલો કે
  આ ગીત વહેલું કેમ ના મૂક્યું!

 3. RADHIKA says:

  VERY NICE SONG…..
  GOOD COLLECTION Jayshree…
  KEEP IT UP

 4. સુંદર ગીત…

 5. Chandsuraj says:

  સુંદર !
  પણ નિસાસો એજ કે કસબીની કલમ વણથંભી ન ચાલી.
  ચાંદસૂરજ.

 6. jina says:

  ફરી એકવાર… સુંદર ગીત!!

 7. JIGAR BAROT says:

  Hi I’m JIGAR from new zealand . I just wanna say that u guys done really good job for gujju sangeet.
  As i’m very far from native i was always trying to find out gujarati music but could not find out proper place but now having tahuko.com i’m really more than happy.
  Thanks again for your efforts.

 8. Jigarbhai
  I like to know from which city of NZ land you are? My son is also in NZ Aukland

 9. Harshad Jangla says:

  વાહ જયશ્રી ન્યુઝીલેન્ડમાં બે ગુજરાતી મળી શકશે
  ટહૂકો વિશ્વવ્યાપી થઈ રહ્યો છે

 10. JIGAR BAROT says:

  Hello Neela aunty I’m in south island and the place is called “‘TIMARU” .
  Harshadbhai not just 2 gujju but lots of gujjus u’ll find in nz.(sangeet premi)
  U know one more thing ???????
  TAHUKO is taking over the slogan of nokia
  ” CONNECTING PEOPLE ”
  Thanks again to TAHUKO.COM

 11. mehul surti says:

  હા ! ટહુકો… ! સવાર પડે ને છાપુ વાઁચિયે તેમ્.,,જ !
  સુરજનું પહેલૂં કિરણ……..!
  જયશ્રીબેન …..! હંમેશા ટહુકા ને સુરજની જેમ પ્રકશતો રાખજો!
  આભાર

 12. સરસ ગીત છે, આભાર ટહુકો અને જયશ્રીનો.

 13. UshaRani says:

  બહુજ સરસ કવિતા.

  મારિ કવિતા

  પતિ નો માર ના સહન થાયો તત્યારે દિકરિ ને માવતર નિ મહેલાતો યાદ આવિ.
  દિકરિ દરિયો પાર કરિ ગૈઇ
  દુન્ગરો ચાલિ ગૈઇ
  ગરે જૈઇને જોયુ કે
  દરવાજા બન્ધ હતા
  ખોલ્યા ત્યારે જોયુ કે
  દિવલો સન્કોચ ગૈઇ
  દિકરિ નિ આન્ખ માથિ આન્સુ
  ખેરાયા અને દિવલો પર પસરિ ગયા
  થન્દિ મા આન્સુ થિજિ ગયા
  માવતર ના ઘર મા રોશનિ થૈ.

 14. UshaRani says:

  માફ કરજો, મારુ ગુજરાતિ લખવાનુ બહુ સારુ નથિ, પ્રેકતિસ નિ જર્ર્રર લાગે
  ખુબ જ આભાર
  ઉશારાનિ

 15. Jyotindra says:

  બૅન સચેજ તહુકો અપન નિશબ્દ ને શબ્દ બનવિ અપે ચ્હે

 16. JAGUBHAI VAJA says:

  I like this songs very much.
  i get much of contents and enjayable things in this website
  THANS A LOT ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *