યાદ – રમેશ પારેખ

મારા જ ઘરમાં આવે મને મારા ઘરની યાદ
આવે ને આમ કોઇને કારણ વગરની યાદ

બાઝી ગયાં છે નકશાનાં જાળાંઓ આંખમાં
સચવાઇ રહી છે આમ તમારા નગરની યાદ

ચીલા મૂકી ગયાં તમે મારા વિચારમાં
તમને નથી હવે એ તમારી સફરની યાદ

ખરતી રહે છે આંગળી અક્ષર ક્ષણે ક્ષણે
આવે છે ટેરવાંને કઇ પાનખરની યાદ

શબ્દોમાં તરતી સાંજનું ખાલીપણું જુઓ:
આવે છે કોઇ દીવા વગરના ઝુમ્મરની યાદ ?

6 replies on “યાદ – રમેશ પારેખ”

 1. UrmiSaagar says:

  ખરતી રહે છે આંગળી અક્ષર ક્ષણે ક્ષણે
  આવે છે ટેરવાંને કઇ પાનખરની યાદ

  શબ્દોમાં તરતી સાંજનું ખાલીપણું જુઓ:
  આવે છે કોઇ દીવા વગરના ઝુમ્મરની યાદ ?

  ખુબ જ સુઁદર…

 2. ર.પા. એટલે ર.પા. એટલે ર.પા… સુંદર ગઝલ..

 3. Jaydeep Dave says:

  ખુબ સુન્દર્…

 4. RASESH PATTANI says:

  Ecellent ! Such expressions disable us to express anything. “Tahuko” is greately serving the Gujarati Kavita !

 5. himanshu says:

  અદભુત છે.

 6. bhavesh d maniar says:

  એક્ષેલન્ત્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *