હ્ર્દયક્મલની જૂઠી આશા – કલાપી

heart

રે ભોળી! જલઝુલતી કમલિનિ! કાં ભૂલ? વ્હાલી સખી,
જોઈ પૂર્વદિશામુખે પ્રસરતી લાલાશ આ ઊજળી?
આશા વ્યર્થ ધરે રવિ સુકરની સંધ્યા સમે, બાપલા!
એ તો હિમપતિ શશી નિકળશે, ના ના પતિ, હે હલા!

એ પોચું દિલ તું સમું સુનમન છે, તેણે ગૃજી આશ’તી:
જાણ્યું સૂર્ય થઈ પ્રફૂલ્લ કરશે પ્રેમી તણી પ્રીતડી;
ના તે તે નિકળી હતી શશી સમી, હિમે હણ્યું કાળજું;
જૂઠી આશ દઝાડતી સુમનને, ભુલે ન તે ઝાળ તું!

‘આપની યાદી:’ માંથી. પૃ: ૩, સંપાદક: હરિકૃષ્ણ પાઠક
તા: ૪-૧૧-૧૮૯૨

( મને આ કાવ્યનો ભાવાર્થ સમજાવશો ?? )

( કવિ પરિચય )

5 replies on “હ્ર્દયક્મલની જૂઠી આશા – કલાપી”

 1. Bhupendra Mistry says:

  કલાપિ નો કેકારવ માથી કાવ્યો તેમજ તેના વિષે માહિતી
  આપવા વિનંતી છે

 2. બેન જયશ્રીબેન,
  કોયલ નૉ દરૅક ટહૂકો મીઠો લાગૅ છે તૅમ તમારી આ સાઈટના દરેક
  શબ્દૉ,ગીતૉ,
  રજૂઆતૉ ટહૂકાની જેમ દિવસ રાત કાન માં ગૂંજ્યા જ ક્રરે છે. સમ ખૂટે છે પણ આપે પીરસૅલું ભાથુ ખુટતું નથી.
  આ ગીત “રૅ પંખીડાં સૂખથી ચણગજૉ ગીતડાં કાંઈ ગાજૉ ” કલાપીનાં ગીતૉમાં
  ઉમેરશૉ.
  ચન્દ્રકાન્ત
  લૉઢવિયા.

 3. harin dave says:

  Your dedication to serve Gujarati and its Kavya Sugam Sangeet is commendable. It compares well to poet Narmad.

 4. kalapiji na prem patro says:

  pl.kalapiji na prem patro mukso adbhut premi kalapi sada amar raho

 5. Deana says:

  Very informative post, i’m regular reader of your site.
  I noticed that your blog is outranked by many other websites in google’s
  search results. You deserve to be in top10. I know what can help you, search in google for:
  Oldome’s tips outsource the work

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *