ઝાકળ થયા પછી – રઇશ મનીઆર

ઉમટ્યો ગઝલના ગામમાં વાદળ થયા પછી,
જાઉં તો પાછો જાઉં હવે જળ થયા પછી.

એના ભવનમાં ખૂબ ધીરેથી જવાય છે,
આવ્યો મને એ ખ્યાલ ઉતાવળ થયા પછી.

મારી જ સૌ અંધારી ગુફાઓ ને કંદરા,
દેખાવા માંડી ખુદ મને ઝળહળ થયા પછી.

વિહવળતા જીરવી શકું એ બળ મને મળે,
હા, સ્વસ્થ થઇ શકાય છે વિહવળ થયા પછી.

વિસ્તાર પામશે તું સમેટાઇ જો શકે,
તું યુગ બની શકે છે પ્રથમ પળ થયા પછી.

એ બહુ નજીક છે, છતાં જાણું છું હું ‘રઇશ’,
સ્પર્શી શકાય પુષ્પને ઝાકળ થયા પછી.

6 replies on “ઝાકળ થયા પછી – રઇશ મનીઆર”

 1. sujata says:

  kuch khokar pana hai………vistaar paamse tu sametaai jo sake…….khubaj saras bhaav…….kyaank vaanchelu…….zakad thavani mane che khhoomari…….phool phool par che mari sawari……..kuch pakar khona hai…….

 2. મારી જ સૌ અંધારી ગુફાઓ ને કંદરા,
  દેખાવા માંડી ખુદ મને ઝળહળ થયા પછી.

  વિસ્તાર પામશે તું સમેટાઇ જો શકે,
  તું યુગ બની શકે છે પ્રથમ પળ થયા પછી.

  એ બહુ નજીક છે, છતાં જાણું છું હું ‘રઇશ’,
  સ્પર્શી શકાય પુષ્પને ઝાકળ થયા પછી.

  -સુંદર ગઝલ…પુષ્પની પાંદડી પર પડેલા ઓસબિંદુ જેવી જ તાજી અને મઘમઘિત…

 3. Harshad Jangla says:

  પ્રાસ અનુપ્રાસ સુન્દર રીતે લખ્યા છે.
  આભાર જયશ્રી
  હષદ જાંગલા
  એટલાન્ટા

 4. ankur says:

  no words to coment it is the words of “SELF REALIZATION” thanks RAIS

 5. […] ‘આખું જીવન અમે ધીરે ધીરે લખ્યું’, ‘સ્પર્શી શકાય ફૂલને ઝાકળ થયા પછી’ અને ‘મને ભાવની હો તલાશ તો પછી […]

 6. rajeshree trivedi says:

  હ્ળવેથી આખા ભાવવિશ્વને જગાડી દીધુ.ખૂબ જ સુન્દર. બન્દિશ્ મળે તો જલસો પડી જાય્.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *