સાંજ ઢળતી જાય છે – નીતિન વડગામા

વાત કયાં ક્યારેય પૂરી થાય છે?
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

આયખાનો અર્થ આરંભાય છે,
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

બે’ક અક્ષર ધૂંધળા વંચાય છે,
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

દ્રશ્ય આછું-પાતળું ઝિલાય છે,
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

ક્યાં કિનારો સહેજ પણ દેખાય છે,
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

માંડ ચપટીક મર્મ પણ સમજાય છે,
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

એમ જર્જર જાત સંકેલાય છે,
– ને અચાનક સાંજ ઢળતી જાય છે.

-નીતિન વડગામા

3 replies on “સાંજ ઢળતી જાય છે – નીતિન વડગામા”

  1. સરસ ગઝલ.

  2. ઉલા મિસરામાં કાફિયાનો ઉપયોગ અને આખા સાની મિસરો જ રદીફ… આટલા બંધનમાંયે કવિએ ગઝલની ગઝયલિયત ખૂબ જ સુંદર રીતે જાળવી છે.

  3. navlik rakholia says:

    પરમ આદરણિય્
    નીતિન વડગામાસર
    ગજલ ખુબ જ સુન્દર ૯૯૨૫૫૪૩૯૬૪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *