શમા વગર – મધુ શાહ

candle.jpg

વિચિત્ર રીતે કરું ક્યારેક મજાક ખુદની-
કે લખું પ્રેમપત્ર પણ સરનામા વગર !

જુઠાણાંને સાચાં જે ઠરાવી જાણે –
તેને ચાલે જરૂર કોઇ બહાના વગર !

દુ:ખો દુનિયાનાં ઘણાં દૂર થઇ જાય –
ચાલે માનવને જો કંઇ વિચાર્યા વગર !

કોણે કયારે બનાવ્યું આ જીવન કેવું –
કોણ ક્યારે કરમાય કોઇના વગર !

સ્વાભાવે પરવાનાથી ચડિયાતો વળી –
જલી જાઉં ઘણીવાર કોઇ શમા વગર !

રહ્યો હું ખરે જ જમાનાથી પાછળ
મિથ્યાભિમાને કે ચાલશે જમાના વગર !

3 replies on “શમા વગર – મધુ શાહ”

 1. Harshad Jangla says:

  How true philosophy.
  -Harshad Jangla
  Atlanta, USA
  Dec 11 2006htjangla@gmail.com

 2. PRATAP TRIVEDI says:

  Very fantastic and convincing words are used.
  Thoughts without location are more exciting moments.Are harmless and still bring happiness.
  Let us say Dynamic in static.
  Thanks

 3. Pushpendra Mehta says:

  ખુબ સરસ રચના.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *