ઉનાળાના કભાવનું ગીત – રમેશ પારેખ

ઉનાળો ફેલાતો જાય…
માતેલો તાપ ઠેઠ જીવ સુધી પહોંચ્યો તે દરિયા પણ સુક્કા દેખાઇ

હોઠમાંથી ખરી પડ્યું પાણીનું ભાન અને વસ્યું એક ઝાંઝવાનું ગામ,
નહીંને જો ઓચિંતો આવે વરસાદ તો તો પડી જાય રૂંવેરૂંવે ડામ,
પારધીના હાથમાંથી છૂટેલી હોય તેવી લૂથી તો પથ્થરો વીંધાય
ઉનાળો ફેલાતો જાય…

તરસો લીલોતરી પીવાની ઝાળઝાળ લાગી કે કોણ અહીં પાશે?
તૂટ્યા સંબંધ યાદ આવે કદીક એવી ખાલીખમ પરબો પણ ક્યાં છે?
બે’ક ટીંપા રડવું આવ્યું છે મને – એવી હું અફવા ફેલાવું પણ, હાય…
ઉનાળો ફેલાતો જાય…

- રમેશ પારેખ (જુલાઇ ૨૪, ૧૯૭૧)

3 thoughts on “ઉનાળાના કભાવનું ગીત – રમેશ પારેખ

 1. manish

  જો ઓચિંતો આવે વરસાદ તો તો પડી જાય રૂંવેરૂંવે ડામ

  ક્યા બાત હૈ, વાહ્!

  Reply
 2. વિવેક ટેલર

  અદભુત રચના… હોઠેથી પાણીનું ભાન ખરી જવું અને બે’ક ટીપાં રડવાની અફવા ફેલાવવાની વાત… ર.પા. એટલે ર.પા…

  Reply
 3. dushyant

  રમેશ પારેખ જ આવુ કલ્પન કરેી શકે…માર દિયો રે…ગજ્હ્બ કિયો રે
  ……….ક્ર્શ્ન ને વ્યાસ ને બદલે કવિઓ મા રમેશ્ હુ ચ્હુ કહેવામા શેહ્જે સન્કોચ ન થાય તેવા ગજા નો
  માતબર કવિ..

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>