ને સાહ્યબો આવ્યો નંઇ ! – વિનોદ જોશી

દી આખ્ખો સાવરણે ફળિયું વાળ્યું, સખી !
સળીયું ભાંગીને રાત કાઢી,
ને સાહ્યબો આવ્યો નંઇ !

સાથિયો પૂરું તો એને ઉંબર લઇ જાય
અને તોરણ બાંધુ તો એને ટોડલા,
કાજળ આંજુ તો થાય અંધારા ધોર
અને વેણી ગુંથું તો પડે ફોડલા;

દી આખ્‍ખો પોપચામાં સમણું પાળ્યું સખી !
પાંપણ લૂછીને રાત કાઢી,
ને સાહ્યબો આવ્યો નંઇ !

ઓશીકે ઉતરીને આળોટી જાય
મારાં સૂના પારેવડાંની જોડલી,
નીંદરનાં વહેણ સાવ કોરાધાકોર
તરે ઓશિયાળાં આંસુની હોડલી,

દી આખ્ખો ઢોલિયામાં હૈયું ઢળ્યું, સખી !
પાંગત છોડીને રાત કાઢી,
ને સાહ્યબો આવ્યો નંઇ !

– વિનોદ જોશી

3 replies on “ને સાહ્યબો આવ્યો નંઇ ! – વિનોદ જોશી”

  1. સુંદર મજાનું ગીત… ગણગણવું ગમે એવું…

  2. jyoti hirani says:

    શ્રેી વિનોદ જોશેી ના અન્ય ગેીતો જેવુ જ સુન્દર ગેીત્.

  3. ashok pandya says:

    બહુ જ લીસ્સું, રેશમી, ભીનું ભીનું અને બોલકું ગીત..નજર સામે દરેક કડી હાજરા હજૂર થૈ ગઈ..વિનોદભાઈના ઘેઘૂર અવાજ માં આ ગીત સાંભળવાની મજા ઓર જ હોય..હૂં ભાવનગરનો એટલે કોઇક વાર લાભ મળશે..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *