તાવડી – જયન્ત પાઠક

કવિતા :
માના ઘડ્યા રોટલા
શિશુના શરીરની સુવાસ,
દૂધિયા દાંતનું હાસ;
મોડી રાત સુધી ચાલતી દાદાની વાત;
સમણામાં પરીની મુલાકાત.
સાત સાત સમુંદર ઓળંગીને આવતી
નાવડી મારી કવિતા;
માના હાથે ઘડ્યા રોટલાને તાવતી
તાવડી મારી કવિતા.

2 thoughts on “તાવડી – જયન્ત પાઠક

 1. Harshil

  અહિં કવિતાઓ વાંચી અને સાંભળી અમને એટલુ કહેવાનું મન થાય છે…
  છલકતુ તળાવ અમ છલકાય ટહુકો
  પળેપળે ભીની કરી જાય ટહુકો…..

  મહેકતો રહે ફુલ-ગજરાની માફક
  હવામાં શી તાજપ ભરી જાય ટહુકો….

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>