પ્રેમ કેદખાનું નથી – પન્ના નાયક

46822_wallpaper280

રોજ સાથે ને સાથે રહેવાનું હોય તો ફાવે નહીં.
હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
– કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

હું તો ડાળી પર કળી થઇ ઝૂલતી રહું;
મને ફૂલદાની હંમેશા નાની લાગે,
પળપળનો સાથ ને યુગયુગની વાત
મને જુઠ્ઠી અને આસમાની લાગે,

રોજ રોજ ગળપણ ખાવાનું હોય
તો એવું એ સગપણ પણ ફાવે નહીં.

હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
– કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

એને પીંજરામાં પૂરી પુરાય નહીં,
ચાંદની રેલાય અને ચાંદની ફેલાય
એને મુઠ્ઠીમાં ઝાલી ઝલાય નહીં,
મને બાંધવા જશો તો છટકી હું જઇશ
અને બટકી હું જઇશ: મને ફાવે નહીં.

હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
– કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

9 thoughts on “પ્રેમ કેદખાનું નથી – પન્ના નાયક

 1. Vijay Shah Post author

  pannabahen j aa lakhi shake

  ચાંદની રેલાય અને ચાંદની ફેલાય
  એને મુઠ્ઠીમાં ઝાલી ઝલાય નહીં,

  હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
  – કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

  Abhar jayshree

  Reply
 2. Harshad Jangla Post author

  Feeling a freshness in this poem. Well written.
  Thanks Jayshree for giving us wonderful poems.
  -Harshad Jangla
  Atlanta, USA
  Nov 18 2006

  Reply
 3. Juliet Post author

  Really Briliant !

  U have got a wonderfull choice !
  This poem really identifies woman of substance.
  Thnx for sharing

  Reply
 4. Kiritkumar G. Bhakta Post author

  હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
  – કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં
  વાહ!
  પ્રેમ,સ્વામિત્વ અને આત્મવિશ્વાસનો
  ત્રિવેણીસંગમ…

  Reply
 5. Vivek Post author

  સુંદર ગીત… આપનું વાંચન અને ચયન બંને સરસ છે… અભિનંદન.,..

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *