પ્રેમ કેદખાનું નથી – પન્ના નાયક

46822_wallpaper280

રોજ સાથે ને સાથે રહેવાનું હોય તો ફાવે નહીં.
હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
– કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

હું તો ડાળી પર કળી થઇ ઝૂલતી રહું;
મને ફૂલદાની હંમેશા નાની લાગે,
પળપળનો સાથ ને યુગયુગની વાત
મને જુઠ્ઠી અને આસમાની લાગે,

રોજ રોજ ગળપણ ખાવાનું હોય
તો એવું એ સગપણ પણ ફાવે નહીં.

હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
– કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

એને પીંજરામાં પૂરી પુરાય નહીં,
ચાંદની રેલાય અને ચાંદની ફેલાય
એને મુઠ્ઠીમાં ઝાલી ઝલાય નહીં,
મને બાંધવા જશો તો છટકી હું જઇશ
અને બટકી હું જઇશ: મને ફાવે નહીં.

હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
– કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

9 replies on “પ્રેમ કેદખાનું નથી – પન્ના નાયક”

 1. Nishith says:

  First 2 lines r really awesome.. but aagal bau khabar na padi.. overall, something nice and impressive.. i liked it..

  Keep up the spirits

  Nishith 🙂

 2. SV says:

  Excellent! Thanks for sharing.

 3. Vijay Shah says:

  pannabahen j aa lakhi shake

  ચાંદની રેલાય અને ચાંદની ફેલાય
  એને મુઠ્ઠીમાં ઝાલી ઝલાય નહીં,

  હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
  – કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં

  Abhar jayshree

 4. Harshad Jangla says:

  Feeling a freshness in this poem. Well written.
  Thanks Jayshree for giving us wonderful poems.
  -Harshad Jangla
  Atlanta, USA
  Nov 18 2006

 5. Juliet says:

  Really Briliant !

  U have got a wonderfull choice !
  This poem really identifies woman of substance.
  Thnx for sharing

 6. Kiritkumar G. Bhakta says:

  હું તો તારી તો છું પણ હું તો મારી પણ છું
  – કોઇ એના ઇશારે નચાવે નહીં
  વાહ!
  પ્રેમ,સ્વામિત્વ અને આત્મવિશ્વાસનો
  ત્રિવેણીસંગમ…

 7. Vivek says:

  સુંદર ગીત… આપનું વાંચન અને ચયન બંને સરસ છે… અભિનંદન.,..

 8. friend says:

  good one…keep it up..keep sharing brilliant poems, gazals n whtever u like…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *