લાવ જરાક હસી લઉં !

ઘનઘોર ગરજતો વાદળ હું
સમ્રુધ્ધી નાં વાવડ હું
ખુલા નભે જકડાયો છું
બની માવઠું વરસી જઉં,
લાવ જરાક હસી લઉં !

અડગ અફર મેરુ સમ હું
હિમાલય ના ભેરુ સમ હું
અડગ રહી અકડાયો છું,
ભેખડ-ભેખડ ધસી જઉં,
લાવ જરાક હસી લઉં!

3 replies on “લાવ જરાક હસી લઉં !”

 1. સુરેશ જાની says:

  લેખકનું નામ? બહુ જ સરસ રચના .

 2. ઘનઘોર ગરજતો વાદળ હું……સમ્રુધ્ધી નાં વાવડ હું
  ખુલા નભે જકડાયો છું….બની માવઠું વરસી જઉં,..લાવ જરાક હસી લઉં !

  અડગ અફર મેરુ સમ હું….હિમાલય ના ભેરુ સમ હું
  કહે છે ….અડગ રહી અકડાયો છું,
  ભેખડ-ભેખડ ધસી જઉં,………લાવ જરાક હસી લઉં!

  બહુ અઘરુ છે હસી લેવુ…….ભઈ જરા અકડ છોડી તો જો…..

 3. Ravi Solanki says:

  HASVU KADACH AGHARU HOY PAN BIJE NE HASAVAVU GHANU SAHELU CHHE, MANAS MATRA PREM NO BHUKHYO HOY CHHE, PREM AAPO, HASO HASAVO LIFE BANAVO…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *