ગઝલ – બેદાર લાજપુરી

શબ્દના એવા ગુના પણ હોય છે
મૌન રહેવામાં ડહાપણ હોય છે

વહેંચવાનો થાય જ્યારે વારસો
વારસોના દૂર સગપણ હોય છે

હર સમય કર્ફ્યુના ટાણે શહેરમાં
માર ખાતી એ ભિખારણ હોય છે

હોય છે માઠી દશામાં દૂર સૌ
લાગણીને કેવી સમઝણ હોય છે

હોય છે બેદાર ક્યારે એકલા
‘આપણી અંદર ઘણા જણ હોય છે’

6 replies on “ગઝલ – બેદાર લાજપુરી”

 1. સુરેશ જાની says:

  હોય છે બેદાર ક્યારે એકલા
  ‘આપણી અંદર ઘણા જણ હોય છે’

  એકદમ નવો જ અને બહુજ વિચાર કરવા જેવો વિચાર ! આ વાત બહુ જ સમજવા જેવી છે. આનો વિચાર વિસ્તાર કરીને ‘કાવ્ય સૂર ‘ પર એક બે દિવસમાં મૂકીશ.
  આભાર , જયશ્રી ! સરસ ગઝલ લઇ આવી. ચીલાચાલુ વિચારોથી સાવ નવી જ વાત લઇ આવી !

 2. આપણી અંદર ઘણા જણ હોય છે – એકદમ ચોટદાર વાત…

 3. manvant says:

  મૌન રહેવામાં ડહાપણ હોય છે…….યાદ રાખીશ.

 4. […] હોય છે ‘બેદાર’ ક્યારે એકલા આપણી અંદર ઘણા જણ હોય છે #  –   ‘બેદાર’ લાજપુરી […]

 5. sanjay says:

  superb gazal che. ghana samay pachi aavi dil ma utari janar gazal vanchi.

 6. Viththal Talati says:

  It is just a realty.
  હોય છે બેદાર ક્યારે એકલા
  ‘આપણી અંદર ઘણા જણ હોય છે’
  Viththal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *