એક પળમાં… – નંદિતા ઠાકોર

એક પળમાં પરોવી દઉં જીવતર આખુંય
બોલ, આપી શકીશ એવું કંઈ?

સાંજ મને સોનેરી જોઈતી નથી
કે નથી રૂપેરી રાતના ય ઓરતા
એક્કે ય વાયદા કે વેણ નથી જોઈતાં
એમાં ગુલમોર છોને મ્હોરતા

અઢળકની ઝંખનાઓ છોડીને આવી છું
સાંજ તણી આશાએ અહીં…

મારામાં ઊગેલું મારાપણું ય હવે
તારામાં રોપી હું છુટ્ટી
લેવાથી દેવાનો અદકેરો લ્હાવ
હવે ખોલી દે બાંધી આ મુઠ્ઠી

ચીતરેલા ફૂલને ય ફૂટે સુગંધ
એવું આંખોમાં જોતી હું રહી.

9 thoughts on “એક પળમાં… – નંદિતા ઠાકોર

 1. વૈશાલી ટેલર

  એક પળમાં પરોવી દઉં જીવતર આખુંય
  બોલ, આપી શકીશ એવું કંઈ?
  મારામાં ઊગેલું મારાપણું ય હવે
  તારામાં રોપી હું છુટ્ટી
  લેવાથી દેવાનો અદકેરો લ્હાવ
  હવે ખોલી દે બાંધી આ મુઠ્ઠી

  ચીતરેલા ફૂલને ય ફૂટે સુગંધ
  એવું આંખોમાં જોતી હું રહી.
  સરસ……………..

  વૈશાલી ટેલર

  Reply
 2. Dr.Pritesh Vyas

  મારામાં ઊગેલું મારાપણું ય હવે
  તારામાં રોપી હું છુટ્ટી

  વાહ! પ્રેમની સુંદર અભિવ્યક્તિ!

  Reply
 3. Aradhana Bhatt

  નંદિતા- કવિતા ખૂબ ગમી! ક્યાં તુ ને ક્યાં હું- આ તે કેવું મિલન!
  -આરાધના

  Reply
 4. dipti

  મારામાં ઊગેલું મારાપણું ય હવે
  તારામાં રોપી હું છુટ્ટી
  લેવાથી દેવાનો અદકેરો લ્હાવ
  હવે ખોલી દે બાંધી આ મુઠ્ઠી…..

  વાહ! પ્રેમની સુંદર અભિવ્યક્તિ!!!!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *