શબ્દનું સાન્નિધ્ય – દિલીપ ઠાકર

શબ્દનું સાન્નિધ્ય કેળવવું હતું;
એ રીતે મારે મને મળવું હતું.

શબ્દનાં છે ઝાડવાં ચારેતરફ,
પાંદડું તેનું થઇ ખરવું હતું.

શબ્દસાગર ઊછળે છે ભીતરે,
થૈ સરિતા, છાલકે ભળવું હતું.

શબ્દનો છે સૂર્ય કેવો આલીશાં,
બે જ હાથોથી નમન કરવું હતું.

શબ્દમાં જીવી જઇને આખરે,
તત્વમાં નિ:શબ્દ થઇ ભળવું હતું.

6 replies on “શબ્દનું સાન્નિધ્ય – દિલીપ ઠાકર”

 1. શબ્દમાં જીવી જઇને આખરે,
  તત્વમાં નિ:શબ્દ થઇ ભળવું હતું.

  વાહ! ખૂબ સરસ

 2. આખી શબ્દ-ગઝલ સરસ થઈ છે…

  આભાર…

 3. Pinki says:

  વાહ્….
  મારા સંગ્રહમાં હજુ હમણાં જ ઉમેરી’તી.
  ખરેખર સરસ પ્રયોગ

 4. nirja says:

  oh man … it’s amazing… હવે હુ એને મારા શબ્દ્કોશ મા ઉમેરિ દઇશ….

 5. P Shah says:

  શબ્દસાગર ઊછળે છે ભીતરે,
  થૈ સરિતા, છાલકે ભળવું હતું.

  શબ્દથી શબ્દસાગર નાથવાની કવિની અનોખી રીત ગમી ગઈ.
  સુંદર રચના !

 6. gaurang says:

  વાહ ખુબ જ સુંદર રચના …

  સુંદર શબ્દો અદભુત ગુંથેલી રચના ….!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *