આવશે – આદિલ મન્સૂરી

હવાનાં ઊછળતાં હરણ આવશે
ને સૂરજનું ધગધગતું રણ આવશે

ઊઘડતો જશે એક ચહેરો સતત
સ્મરણમાંય એનું સ્મરણ આવશે

હશે કોઈ સામે ને અડવા જતાં
ત્વચા સ્પર્શનું આવરણ આવશે

રહેવા દો દરવાજા ખુલ્લા હવે
છે આશા હજી એક જણ આવશે

તમે પાછા કરશો ખુલાસા નવા
અને અમને વિશ્વાસ પણ આવશે

સમયની તો સીમાઓ પૂરી થઈ
હવે જોઈએ કેવી ક્ષણ આવશે

અમસ્તા જ દરવાજો ખોલ્યો અમે
હતી ક્યાં ખબર કે મરણ આવશે

– આદિલ મન્સૂરી

14 thoughts on “આવશે – આદિલ મન્સૂરી

 1. mukesh parikh

  રહેવા દો દરવાજા ખુલ્લા હવે
  છે આશા હજી એક જણ આવશે

  સાચો આશાવાદી.. સુંદર..

  ‘મુકેશ’

  Reply
 2. Dr.Pritesh Vyas

  અમસ્તા જ દરવાજો ખોલ્યો અમે
  હતી ક્યાં ખબર કે મરણ આવશે

  હજી આદિલસાહેબના અવસાનની યાદ મનમાં છે ત્યામ જ આ રચના…..
  શું કહું???????

  Reply
 3. Nayan Shah "Anami"

  ખુબ્ જ સ્રરસ્ ગઝ્લ્..આદિલ એટ્લે આદિલ….

  ઊઘડતો જશે એક ચહેરો સતત
  સ્મરણમાંય એનું સ્મરણ આવશે
  સમયની તો સીમાઓ પૂરી થઈ
  હવે જોઈએ કેવી ક્ષણ આવશે
  અમસ્તા જ દરવાજો ખોલ્યો અમે
  હતી ક્યાં ખબર કે મરણ આવશે
  વાહ્…!!!

  Reply
 4. Nayan Shah "Anami"

  અમસ્તા જ દરવાજો ખોલ્યો અમે
  હતી ક્યાં ખબર કે મરણ આવશે

  ઊઘડતો જશે એક ચહેરો સતત
  સ્મરણમાંય એનું સ્મરણ આવશે

  આદિલ એટ્લે આદિલ્… તેમ્ ણે ગુજરાતી નવી ગઝલ્ ને પારણેથી ઝુલાવીને ધીરે ધીરે ચાલતી ને દોડ્તી ક્રરી….

  વાહ્..

  Reply
 5. Dinesh Pandya

  ઊઘડતી જશે ગઝલ જયારે આિદલની
  સ્મરણમાંય એમનું સ્મરણ આવશે

  હતી ક્યાં ખબર કે આવા ઉતમ ગાઝલકાર આ રીતે ઓિચન્તાં અાપણી વચ્ચેથી ચલ્યા જશે?

  Reply
 6. rajeshree trivedi

  સમયની સીમાઓ પૂરી થઈ હવે કેવી ક્ષણ આવશે.
  રહેવા દો …..એક જ્ણ આવશે. આદિલન સાથે વાહ વાહ આવશે. વળી હવાના ઉછળતા હરણ અને સુરજના રણ સાવ નવા જ રુપક ગમી ગયા.

  Reply
 7. viral

  ભલે હુ તારાથી દુર છું.ભલે હુ તને મલી નથી શકતો,ભલે હુ તારી સાથે કદી ફરી નથી શકતો,પરન્તુ તુ હમેશા સુખી,સ્વચ્છ અને પવિત્ર રહે એમા જ મારુ સુખ રહેલુ છે. વિરલ

  Reply
 8. dipti

  ઊઘડતો જશે એક ચહેરો સતત
  સ્મરણમાંય એનું સ્મરણ આવશે

  સુંદર શેર…..

  Reply
 9. Mehmood

  રહેવા દો દરવાજા ખુલ્લા હવે
  છે આશા હજી એક જણ આવશે

  તમે પાછા કરશો ખુલાસા નવા
  અને અમને વિશ્વાસ પણ આવશે

  Apno se juda kar deti hai,
  Aakhon mein paani bhar deti hai,
  Kitni shikayat hai zindgi se.
  Phir bhi iska aitbaar hai,
  Phir bhi iska intzaar hai,

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *