ગઝલ – હરકિશન જોશી

તમારૂં મારા ભણી જોવું એ ગઝલ તો હતી,
દિવસનું રાત મહીં ખોવું એ ગઝલ તો હતી!

અનેક જન્મ સુધી આપણે મળ્યા જ નહીં,
મિલનનું સ્વપ્ન રૂપે હોવું એ ગઝલ તો હતી!

નજરની બ્હાર બધાં દ્ર્શ્ય તો રહી જ ગયાં,
સમયનું આ અરવ રોવું એ ગઝલ તો હતી!

વિચારવાનું પછી જે ઘડી સમાપ્ત થયું,
શબદનું મૌન જળે ધોવું એ ગઝલ તો હતી!

‘કિશન’ કહે તો હવે શું કહે તમારા કંઇ-
સ્મરણનું મારા મહીં હોવું એ ગઝલ તો હતી!

2 replies on “ગઝલ – હરકિશન જોશી”

 1. manvant says:

  સારી સ્મરણોક્તિ છે !
  વિચારવાનું પછી જે ‘ધડી’ ને બદલે ‘ઘડી’કરશો ?
  તમે રોજ નવીન સરસ વાંચન પૂરું પાડો છો !આભાર

 2. pragnaju says:

  સુંદર ગઝલના આ શેર વધુ ગમ્યા
  નજરની બ્હાર બધાં દ્ર્શ્ય તો રહી જ ગયાં,
  સમયનું આ અરવ રોવું એ ગઝલ તો હતી!

  વિચારવાનું પછી જે ઘડી સમાપ્ત થયું,
  શબદનું મૌન જળે ધોવું એ ગઝલ તો હતી!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *