કવિતા – સુરેશ દલાલ

તને જ આપવા માટે મેં કેટલાયે સમયથી
મારી કવિતાની ડાયરીમાં એક ફૂલ મૂકી રાખ્યું હતું.
આજે અચાનક ઘણા વર્ષો પછી ડાયરી ખોલી ઃ
સુકાઇ ગયેલા ફૂલમાંથી હજીયે આવે છે તારી સ્મૃતિની સુગંધ.

– સુરેશ દલાલ

5 replies on “કવિતા – સુરેશ દલાલ”

 1. સુંદર રચના…

  નૂતન વર્ષાભિનંદન, દોસ્ત!

 2. pragnaju says:

  આજે અચાનક ઘણા વર્ષો પછી ડાયરી ખોલી ઃ
  સુકાઇ ગયેલા ફૂલમાંથી હજીયે આવે છે તારી સ્મૃતિની સુગંધ.
  ખૂબ ગમતી પંક્તી વાંચતા જ તુષાર યદ આવ્યો
  જે કંઇ જીવાયું ને જીવવા જે ધાર્યું’તું
  સાચવીને રાખ્યું’તું,અશ્રુ એ જે સાર્યું’તું;
  ડાયરીના પાનાની એ સફરને કાપીને
  લ્યો, અમે તો આ ચાલ્યાં.

  ફૂલ ઉપર આ ઝાકળનું બે ઘડી ઝળકવાનું યાદ
  તોયે રહી જાતું બેઉને આ મળવાનું;
  અંતરના અંતરને એમ સ્હેજ માપીને લ્યો,
  અમે તો આ ચાલ્યાં.

 3. Jayant Shah says:

  ઉમાશન્કર જોશી યાદ આવ્યા , એક પન્કતિ લખુ ? માટી તને મ્રુદુ ફુલ બનીને મહેકવાનુ સૂઝ્યુ ક્યાથી ? (ઉ. જો.)

 4. dipti says:

  આજે અચાનક ઘણા વર્ષો પછી ડાયરી ખોલી ઃ
  સુકાઇ ગયેલા ફૂલમાંથી હજીયે આવે છે તારી સ્મૃતિની સુગંધ.

  ખૂબસુરત…

 5. manjula parekh says:

  બહુ જ સરસ પકમ્તઇ મન્જુ પરેખ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *