તમારું જ નામ – અઝીઝ ટંકારવી

 

અમારા હ્રદયમાં તમારો મુકામ,
આ હૈયું મટીને થયું તીર્થધામ.

તમે આંગળી મારી પકડી અને
પલકભરમાં રસ્તો થયો આ તમામ

થયું ધૂળધાણી ક્ષણોમાં બધું
અહમ્ નો અમારો આ કેવો દમામ ! 

લથડવાનું પહેલેથી નક્કી હતું
તમે જ્યાં પીધાં ઝાંઝવાના જ જામ

ભલે લોક એને કહે છે ગઝલ
‘અઝીઝે’ લખ્યું છે તમારું જ નામ.

5 replies on “તમારું જ નામ – અઝીઝ ટંકારવી”

 1. Vaishali says:

  “તમે આંગળી મારી પકડી અને
  પલકભરમાં રસ્તો થયો આ તમામ

  થયું ધૂળધાણી ક્ષણોમાં બધું
  અહમ્ નો અમારો આ કેવો દમામ !”

  I liked this…!!!!

  Vaishali

 2. Haresh Prajapati says:

  બહુ જ સુંદર !!

  ભલે લોક એને કહે છે ગઝલ
  ‘અઝીઝે’ લખ્યું છે તમારું જ નામ.

  તમારુ જ નામ ……

 3. A J says:

  request for નિત્ર્યા ઘેી નો દિવો કરિ-મને પર્નવો એક ધોકરિ

 4. chitra says:

  બહુ જ સરસ
  આવુ જ અમને પીરસતા રહો……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *