હૈયા – સૌમ્ય જોશી 

સંગીત : મેહુલ સુરતી 
સ્વર: શ્રુતિ પાઠક, આદિત્ય ગઢવી  
આલ્બમ: હેલારો 

.

મારા હૈયાનાં ઝાડવાની હેઠ..

ઠેક્યા મેં થોરિયા, ને ઠેકી મેં વાડ
ઠેક્યા તેં દીધેલા ઊંચેરા પ્હાડ,
ઠેકી મેં ઠોકર, ને ઠેકી મેં ઢીંક,
ઠેકી તેં દીધેલી ઊંડેરી બીક,
ઠેકી-ઠેકીને હવે પહોંચી છું ઠેઠ,
મારા હૈયાનાં ઝાડવાની હેઠ.

ઠેકયા મે થોરિયા ને ઠેકી મેં વાડ,
ઠેકયા તે દીધેલા ઊંચેરા પહાડ,
ઠેકી મેં ઠોકર ને ઠેકી મેં ઢીક,
ઠેકી તે દીધેલી ઉંડેરી બીક,
ઠેકી ઠેકી ને હવે પહોંચી છું ઠેઠ,
મારા હૈયાનાં ઝાડવાની હેઠ.

છોડ્યા મેં ઉંબરાં, ને છોડી મેં પાળ,
છોડી મેં પાથરેલી આખી જંજાળ,
છોડ્યા મેં સરનામાં ને છોડ્યું મેં નામ,
છોડ્યું સીમાડાનું છેવટનું ગામ,
છોડી છોડી હવે પહોંચી છું ઠેઠ,
મારા હૈયાનાં ઝાડવાની હેઠ.

ઢોળ્યાં મેં ઢોળ્યાં તે દીધેલા ઘૂંટ,
હવે મારી ઝાંઝરી ને બોલવાની છૂટ,
ખીલેથી છૂટ્યા છે ઓરતાના ધણ,
વીરડાને ભાળે હવે મીઠાના રણ
રણના રસ્તે હું તો પહોંચી છું ઠેઠ, 
મારા હૈયાનાં છાંયડાની હેઠ.
-સૌમ્ય જોશી 

Love it? Share it?
error

5 replies on “હૈયા – સૌમ્ય જોશી ”

 1. Harsha Sheth says:

  મજજ્જા આવિ ગઈ…….

  આભાર….

 2. Anila Patel says:

  બહુ બહુજ મજા આવી.

 3. Himanshu Trivedi says:

  છોડી મેં પાથરીની આખી જંજાળ,
  These words are actually needing correction…as those are…
  છોડી તે પાથરેલી આખી જંજાળ – as that is how it is being sung and it makes sense as the song is about freedom from the male chauvinism.
  Even though ASWAAR is the best song (sound and composition) – this is the best song by lyrics. It talks about FREEDOM of Women from the Male Chauvinistic attitudes in true sense, though Saumya Joshi’s songs of this film are all revolutionary. Great. THANK YOU.

 4. મુકુલ ઝવેરી says:

  એક જોમવન્તુ ગીત, ઝૂમી જવાય એવુ ગીત.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *