ગોદ માતની ક્યાં? – ચંદ્રકાન્ત શેઠ

 
સ્વર: ઓસમાણ મીર 
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ 
સંગીતઃ અમિત ઠક્કર 
આલ્બમ: હરિને સંગે 

.

છત મળશે ને છત્તર મળશે , ગોદ માતની કયાં ?
શયનખંડ ને શય્યા મળશે, સોડ માતની કયાં ?

રસ્તો મળશે, રાહી મળશે,રાહત  માની કયાં ?
ચાંદ, સૂરજ ને તારા મળશે, આંખો માની કયાં ?

પલ્લવ ને પુષ્પો તો મળશે,પાલવ માનો કયાં ?
સૂર,તાલ ને સંગીત મળશે,ટહૂકો માનો કયાં ?

હાજર હાથ હજાર હોય,પણ છાતી માની કયાં ?
બારે ઊમટે મેહ,હેતની હેલી માની કયાં ?

ભર્યા ઉનાળે પરબ સરીખી છાયા માની કયાં ?
ભર્યા શિયાળે હૂંફ આપતી માયા માની કયાં ?

– ચંદ્રકાન્ત શેઠ

Love it? Share it?
error

4 replies on “ગોદ માતની ક્યાં? – ચંદ્રકાન્ત શેઠ”

 1. રાયશીભાઈ ગડા મુંબઈ says:

  મા જેવું હેત જગતમાં કોઈ પાસે નથી મળતું નથી
  એનું સુંદર વણૅન
  ભયૉ ઉનાળે છાયા આપતી ગોદ માતની કંયા
  મા ની મમતા ની યાદ આવી ગઈ આભાર

  રાયશીભાઈ ગડા મુંબઈ

 2. KIRIT AMRUTLAL RAICHURA says:

  Ma te Ma bija badha vag da na wa

 3. KIRIT AMRUTLAL RAICHURA says:

  Mother always bistow her love and affection towards their children in the eyes of mother all are equal wheather he is son or daughter or son-in low or daughter in-low she treats every body and all the members of the family with full love kindness and affection. That is why it is said that she is uncomparable and nobody can and will never take her place. Even God has created MOTHER because God can not cope up with all humanbings that is why he has created Mother

 4. Chitralekha Majmudar says:

  Very emotional and touching song, sung well…Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *