કઠપુતલી

.

છોટી છોટી કઠપુતલી – છોટી છોટી કઠપુતલી

મે એક છોટી કઠપુતલી રોના મુજકો આતા નહિ.
લડ્ડુ પેંડા ખાઉં મેજેસે – રોટી બનાના આતા નહિ

મે એક છોટી કઠપુતલી રોના મુકજો આતા નહિ
પેપ્સી કોલા પીઉ મજેસે – લસ્સી બનાના આતા નહિ

કેસરિયા.. બાલમા .. આવોને પધારો મારે દેશ રે પધારો મારે દેશ

મે એક છોટી કઠપુતલી રોના મુજકો આતા નહિ
સ્વિમિંગ સ્કેટિંગ કરું મજેસે લસ્સી બનાના આતા નહિ

– અજ્ઞાત

3 replies on “કઠપુતલી”

 1. Nat says:

  આમાં વચ્ચે કેસરીયા બાલમા ક્યાંથી ઘુસી ગયું.
  સ્પેલીગ ચેક જરૂરી છે.
  જૂઓ.”મુકજો આતા”

 2. Chitralekha Majmudar says:

  “swimming skating karu majhese,padhana likhana aataa nahi”..This is how it is when we listen to it carefully…Quite an enjoyable sweet innocent song.

 3. arpita says:

  khubaj saras kavita cha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *