એનું નામ જ અખ્ખર ઢાઈ – રવીન્દ્ર પારેખ

કોની વાતે તું ભરમાઈ ?
કોણ કબૂલે એ સચ્ચાઈ ?

હું ઝાકળ છું, તું આંસુ છે,
તારે મારે શી સરસાઈ ?

કોણ છૂટું પડતું કોનાથી,
વાત મને એ ના સમજાઈ.

આ તો તેજ વગર બળવાનું,
એનું નામ જ અખ્ખર ઢાઈ.

જળનાં ટીપાં જેવી યાદો,
વધતાં વધતાં થૈ દરિયાઈ.

હોય ન જ્યારે પણ તું સાથે,
હાથવગી મારે તન્હાઈ.

મારે બદલે યાદ મને તું,
મારે બીજી કઇ અખિલાઈ ?

-રવીન્દ્ર પારેખ

(આભાર – લયસ્તરો)

5 replies on “એનું નામ જ અખ્ખર ઢાઈ – રવીન્દ્ર પારેખ”

 1. Jitesh Narshana says:

  ખૂબ સુંદર રચના હોય ન જયારે પણ તું સાથે….

 2. Bankimchandra Shah says:

  રવીન્દ્રભાઈ, મજા આવી ગઈ….એનું નામ જ અખ્ખર ઢાઈ.

 3. tia says:

  કોઈ સુંદર સ્વર માં (મુશાયરા ટાઈપ) પઠન કરી ને રજુ કરે તો વધૂ મજા આવે…

 4. nayana bhuta says:

  અરે વાહ્..ખુબ જ સુદર..

 5. Ramesh Oza says:

  રવિભાઇ,
  ખૂબ જ સુંદર કવિત જાણે મુકત્કના આકારમાં પણ લખાણનો અર્થ હ્રદયસોસરવો નિકળે છે.
  રમેશ ઓઝા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *