મા મને ક્ક્કો શીખવાડ – મુકેશ જોષી

14481881_509838218947_8468064889628680358_o
મા મને ક્ક્કો શીખવાડ
મારા તો ભાઈબંધ વાંચી બતાવે છે પાનખરે ઉગેલા ઝાડ

મા પેલા ઝાડની ટોચ ઊપર બેઠેલા પંખીને કેમ કરી વાચવુ
પીંછા ને ટહુકા બે હેઠા પડે તો બેમાંથી કોને હુ સાચવુ
મા તુ ટહુકો કરે છે કે લાડ….મા મને ક્ક્કો શીખવાડ

મા પેલા તડકાનો રંગ કેમ પીળો ને છાંયડાનો રંગ કેમ લીલો
ગાંધીજીને કેમ ગોળી મારી ને ઇસુને કેમ જ્ડ્યો ખીલો
મા મારે ફૂલ થવાનુ કે વાડ…મા મને ક્ક્કો શીખવાડ

મા અહી દુનિયાના તીણા સવાલ મને કેટ્લીય વાર જાય વાગી
મા તારા ખોળામાં માથુ મૂકી પછી આપુ જવાબ જાય ભાંગી
મા તારા સ્પર્શે તો ત્રુણ થાય પહાડ… મા મને ક્ક્કો શીખવાડ

સૂરજને ચાંદાને તારા ભરેલા આ આભને કોણ સતત જાળવે
આવડુ મોટુ આકાશ કદી ઇશ્વરને લખતા કે વાંચતા આવડે
મા તુ અમને બંનેને શીખવાડ….મા મને ક્ક્કો શીખવાડ

– મુકેશ જોષી

4 replies on “મા મને ક્ક્કો શીખવાડ – મુકેશ જોષી”

 1. Kanankumar Trivedi says:

  અદ્ ભૂત…મજા આવી…વાહ

 2. Jadavji Kanji Vora says:

  બહુ જ સરસ કાવ્ય છે. આભાર.

 3. Jay says:

  સુદંર કાવ્ય છે! શરુવાત તો જાણે નામો બાળક માને વિનંતી કરતો હોય એમ લાગે. પણ આ મા તો ંઆ જગદંબા છે. અને આ ક્ક્કો બાવન અક્ષરોથી પર છે. મને પણ આ ક્ક્કો શિખવો છે…

 4. Chitralekha Majmudar says:

  Very good imagination,comparison and creativity with complete faith in the Mother. Nice to read it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *