ગુજરાત મહોત્સવ : જેમાં ગુજરાત ધબકે છે એવા મઝાના વિડિયો..

તમે આવી શકો કે ના આવી શકો, એ અલગ વાત છે – પણ આ મઝાના વિડિયો જોવાનું, અને બીજા ગુજરાતીઓ સાથે વહેંચવાનું ભૂલશો નહી..! જલસો પડી જાય એવા છે… અને હા, જો તમે આવી શકો તો રૂબરૂ મળવાનું ભૂલશો નહી.. હું અને ટહુકોની આખી ટીમ આ બે દિવસ તમને ત્યાં જ મળશે…
Tahuko Foundation is privileged to participate in Gujarat Mahotsav in Los Angeles (Long Beach)!!

Theme song

મન ભરીને માણીએ…

જેની જગમાં જડે નહિં જોડ રે એવી ગરવી ગુર્જર માં..

Love it? Share it?
error

One reply

  1. Harish Bhatt says:

    આ સાંભળીને તો એવું લાગ્યું કે સંસ્કૃતિના ખોળામાં પરત થઇ જઈએ.

    હરીશ ભટ્ટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *