અંજની ગીત – મનોજ ખંડેરિયા

ભીડ ભરેલો ભરચક છું હું
કોલાહલની છાલક છું હું
ઘડિયાળોની ટકટક છું હું
આ નગરની વાચાળે.

એકાંતે અટવાતો ચાલું
મારાથી અકડાતો ચાલું
હું જ મને અથડાતો ચાલું
આ સફરની વાચાળે.

-મનોજ ખંડેરિયા

અંજની ગીત કાવ્યપ્રકાર વિશે વિશેષ માહિતી અહીં મળી શકશે: http://layastaro.com/?p=7440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *