ગઝલ – હનીફ સાહિલ

મારા સર્વે ગુમાનથી આગળ,
તીર કોઈ નિશાનથી આગળ.

ત્યાં હતું શહેર એક વસાવેલું,
મારા ઉજ્જડ મકાનથી આગળ.

થાય છે એવી તીવ્ર ઇચ્છા કે,
જઈને રહીએ જહાનથી આગળ.

હોય પંખી ભલે ને પીંજરમાં,
પણ છે દૃષ્ટિ ઉડાનથી આગળ.

શક્ય છે હો જમીન જેવું કંઈક,
દૂર આ આસમાનથી આગળ.

સાથ આપે તને તો લઈ ચાલું,
આ ધરા આસમાનથી આગળ.

દિલ ને દુનિયાની હકીકતથી હનીફ,
છે ગઝલ દાસ્તાનથી આગળ.

– હનીફ સાહિલ

2 replies on “ગઝલ – હનીફ સાહિલ”

  1. M.D.Gandhi, U.S.A. says:

    સુંદર ગઝલ છે.

  2. ચુડાસમા પ્રવીણ નારણ ભાઈ says:

    ગજલ ખુબ જ સરસ
    પણ ઓડીઓ હોત તો વધરે મજ આવેત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *