તમે કાલે નૈં તો પરમદિવસે – હરીન્દ્ર દવે

 

તમે કાલે નૈં તો પરમદિવસે તો અહીં હશો.
ઘણા દી’થી હૈયે ઘર કરતું એકાન્ત હરશો.

તમારું થાકેલું શિર હ્રદય ધારીશ, પ્રિય, ને
મીંચાયેલાં નેત્રો પર કર પસારીશ હળવે;
વધેલી હૈયાની ધબક સુણી ખોલી દ્ય્ગ તમે
હસી આછું હૈયાસરસી મુજને સદ્ય ધરશો.

તમારી લાવેલી કુમળી કળીની વેણી સમ એ
નિશાએ હૈયાનાં દલ ઊઘડશે, અંતર જશે,
તમારા હોઠેથી સુરભિ, લઇ અર્પીશ સુરખી,
સ્વયં વીંટાઇ હું જઇશ અથરી થૈ કર વિશે.

તમારા આશ્લેષે રજની ક્ષણમાંહે જ વીતશે,
પરંતુ આજે તો ક્ષણ પણ ન વીતે ક્યમ કરી;
તમારાં સ્વપ્નોમાં શયન, સ્મરણે જાગ્રત બનું,
હશો કાલે નૈં તો પરમદિન, આજે ટળવળું.

6 replies on “તમે કાલે નૈં તો પરમદિવસે – હરીન્દ્ર દવે”

 1. વારંવાર માણવું ગમે એવું સુંદર સૉનેટ.

 2. pragnaju says:

  વધેલી હૈયાની ધબક સુણી ખોલી દ્ય્ગ તમે
  હસી આછું હૈયાસરસી મુજને સદ્ય ધરશો.
  નારીના હૈયાની વાત હરીન્દ્ર શી રીતે અનુભવતા હશે?
  યાદ આસિમની
  વિરહમાં તમારા એ કોમળ વદનમાં,
  ઘણા રંગ હું કલ્પનાનાં ભરું છું.
  ન હોતે જુદાઇ તો કઇ વાત ઉપર,
  તમારાથી પણ તમને સુંદર સમજતે!

 3. kamlesh says:

  very Nice

 4. manvant says:

  અદ્ ભત !

 5. સુંદર સૉનેટ રચના…

 6. Shivali Patel says:

  કયાંથી શોધી લાવો છઓ આ બધા રત્નો. કયા સમુદ્ર્માંથી મંથન કરો છઓ? આફરીન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *