ને ભરાણી છે સભાઓ ઢાંકણાંની – અનિલ ચાવડા

વાત છે લોહી ઊડ્યું એ છાંટણાની.
ત્યાં ગણતરી શું કરું હું આંકડાની ?

બોલ હે ઈશ્વર ! મને કંડારવામાં
આંગળાની ભૂલ છે કે ટાંકણાની ?

સાવ સુક્કા વૃક્ષ જેવું મોં કરીને,
પાંદડાંની વાત કે’ છે, પાંદડાંની ?

વૃદ્ધથી રડવું જ રોકી ના શકાયું,
વાત જ્યારે નીકળી આ બાંકડાની.

એક માણસ નામની ફૂટી છે શીશી,
ને ભરાણી છે સભાઓ ઢાંકણાંની.

– અનિલ ચાવડા

3 replies on “ને ભરાણી છે સભાઓ ઢાંકણાંની – અનિલ ચાવડા”

 1. Vijay Shah says:

  એક માણસ નામની ફૂટી છે શીશી,
  ને ભરાણી છે સભાઓ ઢાંકણાંની.

  બહુ જ સરસ્…

 2. Maheshchandra Naik (Canada) says:

  સરસ રચના આપનો આભાર………………….

 3. Harsha Sheth says:

  EXCELLENT

  POEM….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *