દીકરી એટલે દીકરી – સંદીપ ભાટિયા

Facebook પર સંદીપભાઇએ બસ થોડા દિવસ પહેલા જ આ ગીત મૂક્યું, અને વાંચતા જ એટલું ગમી ગયું કે તમારા માટે અહીં લઇ આવી…

******

દીકરી એટલે દીકરી
બળતી બપ્પોરે ટાઢા પાણીની છાલક ને સાંજ ઢળ્યે રાહ જોતી ઓસરી

દીકરી પતંગિયાની સાથે પકડદાવ – રંગના ખાબોચિયામાં ભૂસકો… ધબાક
કાંજી કરેલા વળી ઈસ્તરી કરેલા મારા જીવને ધકેલે વરસાદમાં…છપાક

ચહેરા વિનાના બધા પડછાયા વચ્ચે મને ફરી મળી વારતાની સોનપરી
દીકરી એટલે દીકરી

દસ બાય દસની ઓરડી મહેલ બને વચ્ચે મૂકો જો એક ઢીંગલી
વાદળની પારનું ને સૂરજની પારનું દીસે, કરે એ જ્યારે હાઉકલી

ઝાંખી ઝાંખી આંખોનું મેઘધનુષ – દીકરી મઘમઘતા ફૂલોની ટોકરી
દીકરી એટલે દીકરી

-સંદીપ ભાટિયા

3 replies on “દીકરી એટલે દીકરી – સંદીપ ભાટિયા”

 1. મને આ દિકરી માટે ની સન્કલ્પના ગમી. ધન્યવાદ સંદીપભાઈ.

 2. Upendraroy says:

  This is loaded with all the emotions of Pappa and Dikaree.

  Sandeepbhai has so nicely crafted the song which portrait the pictures of Pappa and Deekari with each words !!!

  It would have been more approriate,if Jaishreeben had made efforts to put on Tahuko the Sung verson…but this Gaya –Gayee Sakay tevuoo,Are Gayee Ja nakhyuoo !!!

 3. ashalata says:

  ધન્યવાદ સન્દીપભાઈ———

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *