ઋણાનુબંધ : આશિત – હેમા દેસાઇ પ્રસ્તુતિ (15 Nov, 2013 – Bay Area, CA)

Ashit-Hema Desai are bringing a unique Gujarati Music Program to the Bay Area – ઋણાનુબંધ !!

 • DATE : Friday, November 15 at 7:00 PM
 • PLACE :1198 Kottinger Dr, Pleasanton, CA 94566

rnb 001

Please reserve your seats by sending check in the name of ‘Darshana Shukla’ at the following address:

1198 Kottinger Dr, Pleasanton, CA 94566
Ticket Price: $25 per person (including dinner)

For More Information, Contact:

Darshana Bhuta Shukla: drbhuta@hotmail.com
Narendra Shukla : juneha13@gmail.com
Phone No. : 925-426-1366

2 replies on “ઋણાનુબંધ : આશિત – હેમા દેસાઇ પ્રસ્તુતિ (15 Nov, 2013 – Bay Area, CA)”

 1. Vijay Bhatt ( Los Angeles) says:

  વાહ્! કાર્યક્રમની પ્રસ્તાવના કેટ્લી સરસ!!
  આશિત ેમા નો કાર્યક્રમ તો એથીયે ઘણો સુન્દર્!!
  શુભેચ્છાઓ!!

 2. vihar majmudar says:

  સંબંધોના પરપોટા ને લાગણીઓના છળની વચ્ચે….ચાલ મળી લઈએ સમયના સળની વચ્ચે !! ઋણાનુબંધની પરિકલ્પના ઘણી સુંદર… અભિનંદન….. પ્રિય આશિતહેમાને…….ચિન્મયી , વિહાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *