મૃત્યુદંડ – મિલિન્દ ગઢવી ‘ગ.મિ.’

 

પછી એણે લખ્યું
“જિંદગી!” -
ને આ આશ્ચર્ય ચિહ્ન (!)
જાણે કે જિંદગી નો
પર્યાય બની ગયું

પછી એણે લખ્યું
“પ્રેમ” -
ને એની વ્યાખ્યા કરતાં કરતાં
એક આખી જિંદગી નિકળી ગઇ

પછી એણે લખ્યું
“હું અને તું” -
ને આ ‘અને’ જેટલું અંતર
અમારી વચ્ચે
કાયમ રહ્યા કર્યું

પછી એણે લખ્યું
“વિરહ” -
ને
કલમની ટાંકણીને
ટેબલ પર જોરથી દાબીને
તોડી નાખી

કોઇ જજ જેમ
મૃત્યુદંડ લખ્યા પછી કરે ને
એમજ…!!!

- મિલિન્દ ગઢવી ‘ગ.મિ.’

6 thoughts on “મૃત્યુદંડ – મિલિન્દ ગઢવી ‘ગ.મિ.’

 1. pragnaju

  અછાંદસ ગમ્યુ…
  પછી એણે લખ્યું
  “વિરહ” -
  ને
  કલમની ટાંકણીને
  ટેબલ પર જોરથી દાબીને
  તોડી નાખી
  અરે! અરે!!
  વિરહનીઅનેકો પંક્તીઓ ગુંજી…તેમાંની બે-ત્રણ
  વિવેક
  વિરહમાં સળગે છે તારા, આ તારો ત્રીજો કિનારો,
  તને પરણીને બેઠો છે, કુંવારો ત્રીજો કિનારો.
  ઊર્મિ
  તારા વિરહનાં રણમાં રોપ્યું’તું મેં મારું એક અશ્રુ-બિંદુ,
  ને ઘૂઘવે છે હવે હર ઘડી જોને તારી ઊર્મિનો સાગર!
  મિલનમાં તો ઘણીય વાર ભૂલી ગયો તને,
  ઘડી એક જુદાઇની તારી યાદ વગર નથી !

  Reply
 2. Mukesh Parikh

  “વિરહ”
  કોઇ જજ જેમ
  મૃત્યુદંડ લખ્યા પછી કરે ને
  એમજ…!!!
  અદભૂત કલ્પના-સરખામણી
  -’મુકેશ’

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>