આવન જાવન – પન્ના નાયક

તમે પાંખો કાપીને આભ અકબંધ રાખ્યું
ને એનું તે નામ તમે સંબંધ રાખ્યું

મારાં સઘળાં દુવારને કરી દીધા બંધ
ને આમ તમે આંખોને કરી દીધી અંધ
તમે કાંટાળા થોરનો આપ્યો મને સ્પર્શ
ને એનું તે નામ તમે સુગંધ રાખ્યું.

હું તો વહેણમાં તણાઇ મને કાંઠો નથી
ને આપણા સંબંધની કોઇ ગાંઠો નથી
અછાંદસ જેવો છે આપણો આ પંથ
ને એનું તે નામ તને છંદ રાખ્યું…

6 replies on “આવન જાવન – પન્ના નાયક”

 1. Vijay Bhatt (Los Angeles) says:

  સુન્દર રચના……પન્નાબેન!!!

 2. નાનું અમથું પણ મજાનું ઊર્મિગીત… અછાંદસ અને છંદવાળી વાત વધુ ગમી ગઈ…

 3. Pravin Shah says:

  સુંદર ગીત!

 4. તમે પાંખો કાપીને આભ અકબંધ રાખ્યું
  ને એનું તે નામ તમે સંબંધ રાખ્યું
  તમે કાંટાળા થોરનો આપ્યો મને સ્પર્શ
  ને એનું તે નામ તમે સુગંધ રાખ્યું.
  સરસ ગમી ગઈ…

 5. pragnaju says:

  પન્ના નાયકનું ગમી જાય તેવું અછાંદસ
  મારાં સઘળાં દુવારને કરી દીધા બંધ
  ને આમ તમે આંખોને કરી દીધી અંધ
  તમે કાંટાળા થોરનો આપ્યો મને સ્પર્શ
  ને એનું તે નામ તમે સુગંધ રાખ્યું.
  વાહ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *