માનવીએ કેટલી ભીંતો ચણી વરસાદમાં ! – આદિલ મન્સૂરી

 rainy

કેટલી માદકતા સંતાઇ હતી વરસાદમાં !
મસ્ત થઇ સૃષ્ટિ બધી ઝૂમી ઊઠી વરસાદમાં !

રેઇનકોટ, છત્રીઓ, ગમ શૂઝ, વોટરપ્રૂફ હેટ્સ
માનવીએ કેટલી ભીંતો ચણી વરસાદમાં !

કેટલો ફિક્કો અને નિસ્તેજ છે  બીમાર ચાંદ
કેટલી ઝાંખી પડી ગઇ ચાંદની વરસાદમાં !

કોઇ આવે છે ન કોઇ જાય છે સંધ્યા થતાં
કેટલી સૂની પડી ગઇ છે ગલી વરસાદમાં !

એક તું છે કે તને કંઇ પણ નથી થાતી અસર,
ભેટવા દરિયાને ઊછળે છે નદી વરસાદમાં.

લાખ બચવાના કર્યા એણે પ્રયત્નો તે છતાં
છેવટે ‘આદિલ’ હવા પલળી ગઇ વરસાદમાં.

8 replies on “માનવીએ કેટલી ભીંતો ચણી વરસાદમાં ! – આદિલ મન્સૂરી”

 1. Vijay Bhatt ( Los Angeles) says:

  The poetry ends after the second Sher….!
  Subsequent Shers are good but not –
  TKIYA KALAM!!!

 2. Pravin Shah says:

  મસ્ત થઇ સૃષ્ટિ બધી ઝૂમી ઊઠી વરસાદમાં !
  ભેટવા દરિયાને ઊછળે છે નદી વરસાદમાં……..
  વાંચતાં જ ઝૂમી ઊઠાય એવી વરસાદી ગઝલ!

 3. વરસાદની મોસમમાં મઆણવી ગમે તેવી ગઝલ

 4. રેઇનકોટ, છત્રીઓ, ગમ શૂઝ, વોટરપ્રૂફ હેટ્સ
  માનવીએ કેટલી ભીંતો ચણી વરસાદમાં !
  -યાદગાર શેર…

  આદિલભાઈ આજે સુરત પધારે છે એ પ્રસંગે આ ગઝલના અભિવાદનથી એમનું સ્વાગત…

 5. pragnaju says:

  આદિલ ની યાદગાર ગઝલ
  એક તું છે કે તને કંઇ પણ નથી થાતી અસર,
  ભેટવા દરિયાને ઊછળે છે નદી વરસાદમાં.
  વાહ્

 6. Dr Harshad says:

  ઓલવાતા આંગણા ને ઠરતી આ ધરતી માથે
  સળગે ભીનો કોઈનો વાન આ વરસાદમાં !

  ડૉ હર્ષદ વૈદ્ય
  એમ ડી ( ગાયનેક )
  ખેરાલુ

 7. Nirmal says:

  Sunder rachna 6e!!!!!!!!!
  By This line I reminded my friends and my childhood!!!!!!!!!
  એક તું છે કે તને કંઇ પણ નથી થાતી અસર,
  ભેટવા દરિયાને ઊછળે છે નદી વરસાદમાં.

 8. Bhadresh Joshi says:

  To Dr Harshad Bhatt,

  Excellent Rejoinder, Excellent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *