ક્યારેક કલ્પનામાં તને એ રીતે મળું – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

 river

ક્યારેક કલ્પનામાં તને એ રીતે મળું,
મારામાં પાંચ-સાત નદી વહેતી સાંભળું

બહુ મોડી રાત સુધી રહુ ખોવાયેલો અને,
કોઇ ઘસઘસાટ ઊંઘતા ચહેરામાં નીકળું.

તારામાં કમળ જેમ ઊઘડતો તને મળીશ,
ઇચ્છા તો કર ઓ પહાડ સરોવરમાં ઓગળું.

ઊંચકી જતું હો પહાડ બરફનો કોઇ કિરણ,
કૈં એમ ઉદાસીની વચ્ચે રોજ ઝળહળું.

ઘરને સજાવતો રહ્યો આ હાથ જડભરત,
મૂકી દઇ ખૂણામાં મને વાળી ગૂંચળું.

‘મિસ્કીન’ સવારે જે ગઝલો ઢગલો જૂઇનો,
રહી છે રાતભર એ લોહીમાં બળુંબળું.

– રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

4 replies on “ક્યારેક કલ્પનામાં તને એ રીતે મળું – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’”

 1. Pravin Shah says:

  મારામાં પાંચ-સાત નદી વહેતી સાંભળું……
  કૈં એમ ઉદાસીની વચ્ચે રોજ ઝળહળું………
  આત્મા સાથે આત્મસાત થવાની આવી કેટલીય સુંદર કલ્પનાઓ કવિના લોહીમાં ઝળહળ થાય છે!
  એક સુંદર ગઝલ!
  આભાર!

 2. pragnaju says:

  મઝાની ગઝલ
  ‘મિસ્કીન’ સવારે જે ગઝલો ઢગલો જૂઇનો,
  રહી છે રાતભર એ લોહીમાં બળુંબળું.
  કેટલું સુંદર્

 3. સુંદર રચના…

 4. Jayesh kumar says:

  Sari gazal chhe pan
  Aa gazal ma chhand dosh chhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *