GLA of NAનાં આઠમા સાહિત્ય સંમેલનનો વિગતવાર કાર્યક્રમ… ઑક્ટોબર 5-6-7, 2012

ન્યુ જર્સી, પ્લેંસબોરોમાં યોજાનાર GLA of NA નાં આઠમા સાહિત્ય સંમેલનનો વિગતવાર કાર્યક્રમ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો :

2012-sammelan-final-program1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *